19.02.2023. Piljužići, Tešanj. U povodu Dana vakifa Medžlis IZ Tešanj zajedno sa džematlijama džemata Piljužići organizirao je mevlud, hatma dovu i podjelu vakufnama vakifima sa područja Piljužića i okolnih mjesta.

Naime džematski odbor džemata Piljužići vodio je akciju uvakufljavanja novčanih sredstava za potrebe izgradnje šehidskog spomen obilježja u blizini džamije. Odziv je bio veoma veliki, tako da su džematlije uspjeli sagraditi impozantno šehidsko obilježje koje njih, ali i putnike namjernike, osim na šehide, podsjeća na herojski otpor agresoru i odbranu teritorije Piljužića.

Mevludu su prisustvovali brojni džematlije džemata Piljužići, ali i glavni imam Medžlisa Tešanj mr. Fuad Omerbašić, direktor Vakufske direkcije IZ u BiH, dr. Senaid Zajimović, Fahrudin Čolaković, ministar za boračka pitanja u prethodnom sazivu vlade ZDK, Smajić Himzo, član skupštine ZDK u prethodnom sazivu, Jusuf Rakman predsjednik ratnih vojnih invalida ZDK, načelnik općine Tešanj, gosp. Suad Huskić i drugi.

Nakon uvodnog obraćanja imama Adem ef. Garića skupu se obratio glavni imam Fuad ef. Omerbašić koji je naglasio potrebu korištenja ovakvih prilika kako bi se kontinuirano prisjećali šehida i njihovog doprinosa odbrani države. Ali isto tako i naših velikih vakifa bez kojih naša Zajednica ne bi mogla funkcionisati. Direktor Vakufske direkcije je konstatovao da je sudbina Bošnjaka usko vezana za sudbinu vakufa u Bosni i Hercegovini. Nastojanje da se unište i jedni i drugi dovelo je do suprotnog efekta. Vakufi su opstali i uvijek se iznova dizali. Bosnjaci su narod koji se također iz pepela diže i svakim danom pokazuje svoju snagu i spremnost za napredovanje. Isra i miradž, kao i Dan vakifa još jednom i iznova pokazuju da samo trajne vrijednosti opstaju i zaslužuju da kontinuiraju, a da je sve ostalo kratkog daha. Zahvaljujem se svim vakifima i savjetujem da i dalje nastave uvakufljavati svoj imetak osluškujući potrebe društva u kome žive.”

Na kraju svečanosti vakifima su uručene vakufname.