Direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović je sa Husom Salihovićem rukovodiocem Odjela za pravne i ekonomske polove primio, u četvrtak 16. 12. 2021. godine, bivše članove upravnog odbora Vakufske direkcije Hamed. ef. Efendića, Jusufa Zahiragića, Seada Živalja i Asmira Neimarliju koji su obnašali funkciju u mandatu  2017.-2021. godina.

Tom prilikom razgovarano je o uspješnoj i plodonosnoj saradnji u realiziranju vakufskih projekata u proteklom mandatu. Direktor Zajimović se zahvalio Efendiću, Zahiragiću, Živalju i Neimarliji  na nemjerljivom doprinosu i podršci u realizaciji vakufskih projekata kao što su  ponovna izgradnja Aladža džamije u Foči, izgradnja Studentskog centra IZ, Vakufske stambene zgrade u Odobašinoj, Upravne zgrade Rijaseta i drugih vakufskih projekata.

Za doprinos u proteklom radu, direktor Zajimović je ispred Vakufske direkcije IZ u BiH, bivšim članovima Upravnog odbora uručio prigodne poklone.