Zidovi džamije i turbeta uz džamiju su ozidani i dovedeni u ravan na koti ±2,00 . Zidovi sofa trijema džamije su ozidani i dovedeni u ravan na koti – 0,18 gdje treba postaviti baze kamenih stubova i nastaviti sa zidanjem lukova trijema. Izvođaču radova su dostavljeni slogovi zidanja , površinska obrada zidova i forma spojnice (fuge). Trenutno se postavljaju remenate iznad prozora prvog reda i zidaju pripadajući lukovi.

22.04.2017. god.

Kamen-temeljac za jedinu neobnovljenu banjalučku džamiju Arnaudiju položen je danas u gradu na Vrbasu i to u okviru manifestacije Dani vakufa. Direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Senaid Zajimović istakao je da je današnje postavljanje kamen-temeljca značajno utoliko više što je održano na Dan Grada Banje Luke.

11.10.2016. god.

Direktor Vakufske direkcije IZ u BiH dr. Senaid Zajimović i direktor Generalne direkcije vakufa Republike Turske dr. Adnan Ertem potpisali su u Ankari Protokol o realizaciji projekta ponovne izgradnje Arnaudije džamije u Banja Luci.

Defterdarija ili Arnaudija džamija je jedna od 15 u agresiji srušenih džamija u Banjoj Luci. Jedan od potpisnika Ferhad-pašine vakufname, ministar finansija Bosanskog pašaluka - defterdar Hasan efendija podigao je 1595. godine ovu lijepu potkupolnu džamiju poznatu pod imenom Arnaudija ili Defterdardija, koja se nalazila u Donjem Šeheru u Banjoj Luci, nedaleko od Ferhadije džamije. Uvrštena je na listu spomenika svjetske baštine pri UNESCO-u.

Džamija Arnaudija bila je izgrađena u klasičnom osmanlijskom stilu kao i Ferhadija džamija u Banjoj Luci. Imale je neke sličnosti sa Ferhadija džamijom u Banjoj Luci. Arnaudija džamija pripadala je svojim stilskim i tipološkim karakteristikama grupi jednoprostornih džamija sa kupolom i tri kupolice. Isticala se svojim skladnim proporcijama i harmonijom oblika, konstruktivnim rješenjem sa trompama, te masivnim osmerostranim kamenim turbetom sa kupolom uz korpus džamije, kao i malom munarom u ogradi, akšamluk-munaricom ili ezan-tasom koja je činila ljupki detalj čitavog kompleksa. Stara česma (nasuprot munarici) iz koje već godinama voda ne teče, na ulazu u džamijsko dvorište, nije služila samo vjernicima već i stanovnicima cijele mahale. Za kamenu česmu kod ove džamije, stručnjaci kažu da "oblikom, proporcijama i tehnikom rada, ukazuje na veliki uspon građevne umjetnosti u ovim stranama u minulim vjekovima" i drže da je podignuta u isto vrijeme kad i Arnaudija i da su je gradili isti neimari. Turbe, munaricu i česmu su napravili isti majstori koji su sagradili džamiju. Česma, munarica, dvije kapije i haremski zid su bili napravljeni od pravilnih kamenih klesanaca. Zidovi džamije i munara džamije su bili od pravilnih klesanaca kamena ledena sedra. Kupola džamije i trompe su bili napravljeni od tugle (turska cigla). Mihrab i minber bili su slični mihrabu i minberu Ferhadije džamije u Banjoj Luci.

U turbetu su bila dva drvena sarkofaga prekrivena zelenom čohom. Tu su počivali osnivač džamije Hasan-efendija i njegova žena.

Za izgradnju ovog objekta, čiji će izgled biti identičan starom, dobijena je potrebna urbanistička saglasnost i sva druga dokumentacija. Predviđeno je da se do proljeća završi tenderska procedura i tehnička priprema kako bi radovi nesmetano započeli.