Nakon 80 godina, kada je s nje skinut krov i prebačen na više različitih i nepoznatih lokacija, jedna od najstarijih u Bosni i Hercegovini - džamija "Muje Kotezlije" u Kotezima dobila je novi krov.

Kako je za Agenciju MINA kazao glavni imam Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Trebinje hafiz Sadik-ef. Fazlagić, ovo predstavlja veliku radost za Medžlis, Muftijstvo mostarsko, ali i Islamsku zajednicu (IZ) u cjelini.

- Usmeno predanje govori da je džamiju podigao Mujo Kotezlija, koji je za vrijeme osmanske uprave, a u ime sultana, dijelio Popovo polje kao erazi-emiriju stanovnicima, te od poreza sagradio džamiju u Kotezima. Godine 1942. s džamije je skinut krov, dok je mektepska zgrada srušena, što je postepeno dovelo do urušavanja i propadanja. Od tog vremena džamija i mekteb su van funkcije. Stoga je ovaj čin za nas jako važan - kazao je hafiz Fazlagić.

Nakon dugotrajnog procesa prikupljanja svih potrebnih dozvola, u junu 2022. godine, Medžlis Islamske zajednice Trebinje, kao investitor, i firma Građevinar Fajić kao izvođač radova, potpisali su Ugovor za obnovu džamije.

Obnova džamije počela je 1. jula 2022. godine i do danas su završeni radovi na vanjskom uređenju same džamije i djelomično u njenoj unutrašnjosti.

- Ono što je u ovom trenutku posebno značajno za MIZ Trebinje, njene džematlije, a posebno džematlije mjesta Kotezi, jeste to što je džamija nakon punih 80 ponovo dobila svoj krov koji posebno ističe njenu ljepotu i vrijednost koju nosi u sebi dugi niz godina.

Medžlis prati i pratit će nastavak radova na samoj džamiji, a njena obnova, pored vjerskog značaja i vrijednosti, značajna je i radi očuvanja bošnjačkog identiteta, kulturne baštine na ovim prostorima i svih ljudi koji tu žive - naglasio je on.

Poručio je da se nadaju da će i ostali radovi napredovati planiranom dinamikom, te da će uskoro svjedočiti završetku radova na cijelom kompleksu.

- Nakon što se završe radovi na džamiji i njenoj munari, sljedeći izazov koji se nameće za investitora i izvođača jeste svakako i obnova dva prateća objekta pored džamije, koji će imati funkciju mekteba i abdesthane, kao i uređenje okolnog harema - naveo je hafiz Fazlagić.

Prema odluci Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, ova džamija, kao i cijeli njen kompleks, 2003. godine proglašeni su nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Preuzeto sa preporod.info