U četvrtak, 26.jula ove godin, završena je kontra-ploča buduće džamije u modernom sarajevskom naselju Stup. Za više detalja pogledajte na orginalnom novinskom članku preuzetom iz Preporoda.