Ovih dana predstavnici Generalne direkcije vakufa Republike Turske na čelu sa gospođom Şengül Koncagül, šefom odjela za arhitektonske i građevinske radove borave u posjeti Vakufskoj direkciji Islamske zajednice u BiH u cilju sticanja uvida u dinamiku realizacije projekata koje finansira Generalna direkcija vakufa Republike Turske. U tom kontekstu 21.11.2022. godine održan je zajednički sastanak na kome se razgovaralo o trenutnim i budućim projektima.

Posebno je bilo razgovora o projektima čija izgradnja je u završnoj fazi i aktivnostima koje slijede sve do upotrebne dozvole, a radi se o sljedećim projektima: Arnaudija džamija u Banja Luci, Kizlar – agina džamija u Mrkonjić gradu, Sinan-begova džamija u Čajniču,   Behram-begova džamija u Tuzli i Ferhat-begova džamija u Tešnju.

Također, naredne godine očekujemo i završetak radova na izgradnji tržnog centra u Sanskom Mostu, jednog novog vakufskog objekta čiju izgradnju je finansirala Generalna direkcija vakufa Republike Turske.

Osim navedenih projekata razgovora je bilo i o projektima za koje su ranije potpisani protokoli i čija realizacija treba da počne najkasnije početkom sljedeće godine a to su ponovna izgradnja Dugalića džamije u Nevesinju, Opijačeve tekije u Mostaru i Hadži - baline džamije u Mostaru.

Svi gore navedeni projekti realiziraju se u partnerskom odnosu ove dvije vakufske direkcije. Na sastanku je također bilo govora o budućim projektima za koje se priprema dokumentacija i koje će Vakufska direkcija kandidirati Generalnoj direkciji za vakufe Republike Turske.