U okviru obilježavanja Dana općine Gradačac, u petak 19. 10. 2012. godine u organizaciji BZK Preporod Gradačac održan je okrugli sto u povodu 210 godina od rođenja Husein-kapetana Gradaščevića. Okrugli sto je održan u prostorijama Preporoda u Gradačcu. Pokrovitelj je bila općina Gradačac.

U okviru obilježavanja Dana općine Gradačac, u petak 19. 10. 2012. godine u organizaciji BZK Preporod Gradačac održan je okrugli sto u povodu 210 godina od rođenja Husein-kapetana Gradaščevića. Okrugli sto je održan u prostorijama Preporoda u Gradačcu. Pokrovitelj je bila općina Gradačac.

Učesnici Okruglog stola bili su: prof. dr. Enver Imamović, prof. dr. Salih Kulenović, prof. dr. Husnija Kamberović, mr. Dževad Tosumbegović i mr. Nusret-ef. Kujraković. Moderator je bio prof. dr. Munib Maglajlić.

Enver Imamović je govorio o utjecaju patriotizma i vjere u odbrani domovine u historiji Bosne i Hercegovine s osvrtom na Bošnjake. Salih Kulenović je, u svom izlaganju, dao prikaz pokreta za autonomiju Bosne 1831/32. godine i ostalih nacionalnih pokreta u Osmanskom carstvu. Husnija Kamberović je ilustrirao najvažnije biografske podatke o Husein-kapetanu. Dževad Tosumbegović se osvrnuo na prekodrinske nahije kao jedan od povoda za pokretanje borbe za autonomiju Bosne pod liderstvom Husein-kapetana Gradaščevića. Nusret Kujraković je upoznao prisutne o vakufu gradačačkih kapetana: Mehmeda, Osmana, Murata i Huseina.

U dosadašnjoj literaturi malo je bilo poznato o vakufu kapetana i cijele begovske porodice Gradašćević iz Gradačca. U skorije vrijeme ova tema je predmet naučnog zanimanja istraživača. Na temelju dosadašnjih istraživanja može se zaključiti da je porodica Gradaščević, prva, najpoznatija i najveća vakifska porodica u Gradačcu. Dakako, može se ubrojiti i u najveće vakifske porodice u Bosni i Hercegovini.

BZK Preporod Gradačac je važan čimbenik kulturnog života u Gradačcu, koji organizira promocije, okrugle stolove i bavi se izdavaštvom. Među najzaslužnije za rad Preporoda u Gradačcu spada Muhamed Beg Gradaščević, počasni predsjednik.

Nusret Kujraković