Danas je planirano da se povodom 26 redžeba, Dana vakifa i lejletu-l-miradža, održi hutba o vakufima. Tematska hutba o vakufima bit će čitana u svim džamijama u Bosni i Hercegovini i dijaspori. Noć lejletu-l-mi’radža u Bosni I Hercegovini se obilježava i kao Dan vakifa. Na ovaj dan 26. redžeba 943. h. odnosno 08. 01. 1537. godine veliki Gazi Husrev beg je obznanio svoju vakufnamu.

Direktor Vakufske direkcije dr. Senajid Zajimovic ovom prilikom je u Istiklal džamiji održao hutbu i predvodio džuma namaz. Kao i do sada poklonjena je hatma dova pred duše svih vakifa  koji su svojim nesebičnim djelima ostavili trag na ovom svijetu. Hatma dova poklonjena je također i pred dušu  rahm. Alije Izetbegovića koji je osnovao  i uvakufio Fond “Bošnjaci”.