U vrijeme Socijalističke Jugoslavije, putem zakona o nacionalizaciji, veliki dio privatne imovine je nacionalizovan uključujući i imovinu koja je pripadala vjerskim zajednicama. Al Jazeera je istražila priču o oduzetoj imovini Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Mustafa Vatrenjak je potomak Murat-bega, kojeg je prije više od 500 godina, bosanski namjesnik Gazi Husrev-beg zadužio da se brine o ogromnoj imovini, koju je ostavio za javnu upotrebu. Zadužio je i njegove potomke.

Međutim, Mustafa danas nadzire samo dio nekadašnje imovine - jer je većinu oduzela Socijalistička Jugoslavija.

Pogledajte video zapis na ovome linku. ili dolje navedenom kratkom interviju sa Mustafom.