Ovih dana vodi se žustra polemika i pravi pravni spor oko prostora Sultan Selimovog mesdžida u Mostaru. I pored činjenice da je Kantonalni sud u Mostaru donio konačnu odluku o gašenju Islamskog kulturnog centra, Islamska zajednica u Mostaru još uvijek ne uspjeva ući u posjed i vratiti vakufsku imovinu koju koristi porodica Saliha ef. Čolakovića.

Reisu-l-ulema IZ u BiH pružio je punu podršku muftiji mostarskom, glavnom imamu Medžlisa IZ Mostar, njegovom predsjedniku i vjernicima muslimanima da istraju u zaštiti vakufske imovine i vrate je njenoj osnovnoj namjeni.

Također, vrlo je zanimljiv istorijat Islamskog kulturnog centra, koji ćemo vam pokazati kroz zvanična dokumenta.

Jedan od takvih je i fetva Vijeća za fetve Rijaseta IZ u BIH od 17. maja 2012. godine u kojoj je jasno navedeno da se prostor mesdžida ne može koristiti u komercijalne svrhe, kako se on i danas koristi. Dodaje se da je njegova osnovna funkcija određena samim činom izgradnje, odnosno za obavljanje islamskih dužnosti, namaza prije svega. Još tada je jasno rečeno da se mesdžid treba vratiti osnovnoj namjeni, a svoj potpis na fetvu stavili su tadašnji reis Mustafa ef. Cerić i dr. Enes ljevaković.

O kako dugom sporu se radi, svjedoči i dokument koji se odnosi na oduku Rijaseta IZ u BIH iz novembra 1995. godine, o ukidanju Islamskog kulturnog centra u Mostaru. Još se navodi da ta odluka stupa danom njenog donošenja 28. novembra 1995. godine.

Ipak, tek je Kantonalni sud 20.12. 2017.godine, u trećem pokušaju kod Kantonalnog suda u Mostaru, konačno ugasio Islamski kulturni centar. Centar je iz registra Općinskog suda u Mostaru izbrisan 15. 02. 2017. godine, čemu svjedoče dokumenti koje posjedujemo.

Još ranije, na zahtjev Rijaseta IZ u BIH, Islamski kulturni centar je izbrisan i iz registra Ministarstva pravde BIH. Stoji to u Rješenju donesenom u februaru 2014. godine.

U dokumentaciji, u čijem smo posjedu, vidi se i zapisnik sa sjednice IO Medžlisa iz Mostar, održane u januaru 1999. godine gdje je ovo pitanje također tretirano. U januaru je održana još jedna takva sjednica te po jedna u februaru i julu iste godine.

Uprkos svemu, Salih ef. Čolaković je u maju ove godine kod Općinskog suda Mostar izvršio registraciju privatnog privrednog društva sa ograničenom odgovornosti „CEZAR STARI GRAD“ i tom prilikom pod punom i materijalnom odgovornosti naveo da objekat sultan Selimovog mesdžida ispunjava sve urbanističko građevinske uslove za obavljanje djelatnosti bez priloženog validnog i valjanog ugovora o korištenju i bez da se prethodno konsultovao sa stvarnim posjednikom tog objekta Medžlisom Islamske zajednice Mostar.