Na osnovu člana 41. Statuta Vakufske direkcije, na osnovu Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u Vakufskoj direkciji, te na osnovu zaključka Rijaseta IZ u BiH broj 02-03-295-2/20, Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH raspisuje:

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom, kandidat mora da ispunjava i posebne uslove i to:

 • VSS - ekonomskog smjera ili minimalno VSS ekonomskog smjera, 180 ECST bodova
 • 3 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Posjedovanje certifikata samostalnog računovođe, poželjno,
 • Poznavanje rada na računaru
 • Poznavanje rada u finansijskim programima
 • Komunikativnost, organizaciona sposobnost, samoinicijativnost, fleksibilnost,
 • Organizacijske sposobnosti i visoke moralne osobine;

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

 1. Prijavu sa biografijom;
 2. diplomu o završenom visokom obrazovanju-ekonomski fakultet
 3. potvrdu / uvjerenje o radnom stažu/ iskustvu u struci nakon sticanja VSS,
 4. dokaz o poznavanju rada na računaru,
 5. Certifikat za samostalnog računovođu (ukoliko posjeduje)

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti najkasnije do 15.04.2021. godine na adresu:
Vakufska direkcija Sarajevo, ul. Hasiba Brankovića 2A, 71000 Sarajevo, sa naznakom: „Prijava na konkurs za radno mjesto knjigovođe“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na razgovor.