Ovih dana u posjeti vakufskim i humanitarnim ustanovama države Kuvajt boravio je dr. Senaid Zajimović, direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH.

Cilj posjete bio je obnoviti i ojačati dobre odnose koje Islamska zajednica tradicionalno ima sa Ministarstvom vakufa, Generalnim kuvajtskim komitetom za vakufe, Međunarodnom humanitarnom organizacijom, Fondacijom za zekat, Fondacijom Nedžat, te brojnim drugim organizacijama koje učestvuju u obnovi, u ratu porušenih vakufskih i vjerskih objekata, kao i izgradnji novih, prije svega vakufskih obrazovnih i humanitarnih projekata.

Pored projekata koje ove ustanove realiziraju u saradnji sa IZ, kuvajtska država i kuvajtski narod učestvuju u raznim drugim projektima koji su od društvenog i nacionalnog interesa za sve narode u Bosni i Hercegovini.

Obzirom da su zahvaljujući upravo ovim institucijama završeni ili su pri samom završetku neki od projekata koji se nalaze širom Bosne i Hercegovine, direktor Zajimović je sa domaćinima razgovarao o mogućnostima organiziranja svečanog otvaranja novoizgrađenih vakufskih objekata.

Na kraju posjete dr. Zajimović pozvao je predstavnike kuvajtskih institucija da i dalje aktivno učestvuju u realizaciji projekata na ovim prostorima i da budu gosti Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.