Delegacija Vakufske direkcije na čelu sa direktorom dr. Senaid Zajimovićem boravila je 01.10.2021. godine u posjeti Medžlisu IZ-e Fojnica.

Cilj posjete je razgovor sa predstavnicima Medžlisa IZ Fojnica, izvođača radova i nadzora o dinamici radova na uređenju enterijera Vakufsko poslovno-administrativnog centra “Medresa” u Fojnici, kao i terminu svečanog otvorenja. Nakon upoznavanja o dinamici preostalih radova, konstatovano je da će se u narednim danima intenzivirati radovi kako bi se ispunili svi uslovi za podnošenje zahtjeva za tehnički prijem i upotrebnu dozvolu. Očekuje se da do kraja tekućeg mjeseca svi radovi budu zavšeni i da se sva neophodna dokumentacija preda u nadležnu općinsku službu radi tehničkog prijema.

Plan svečanog otvorenja bio je predviđen ove godine u sklopu manifestacije “Dani Vakufa”. Zbog pandemije korona virusa, ovogodišnja manifestacija je prolongirana za narednu godinu.

Predstavnici Medžlisa Fojnica su još jednom iskoristili priliku da se zahvale Vakufskoj direkciji, na saradnji i povjerenju, te istakli koliki je značaj realiziranog projekta koji je promijenio fizionomiju Fojnice.