Međunarodni seminar “Vakufi u Turskoj i balkanskim zemljama” u organizaciji Generalne direkcije vakufa Republike Turske i Međunarodnog instituta za vakufe iz Malezije održan je 27. januara 2021.god.

Cilj seminara je razmjena iskustava o sistemima vakufa u Turskoj i balkanskim zemljama kako bi se bolje razumjela uloga vakufa u ekonomskom i društvenom napretku muslimanskih zajednica na ovim prostorima. Na seminaru su se okupili predstavnici muslimanskih zajednica i vakufa balkanskih zemalja, i to iz Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Bugarske i Hrvatske.

Međunarodni seminar se bavio pravnim regulativama vezanim za vakufe, upravljanjem i ulaganjem u vakufska kulturna dobra, primjerima projekata, poteškoćama s kojima se susreću kao i metodama rješavanja poteškoća.

Islamsku zajednicu Bosne i Hercegovine na ovom seminaru je predstavljao direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović sa izlaganjem na temu: „Iskustvo Islamske zajednice u BiH u upravljanju vakufima i realizaciji vakufskih projekata, kroz prezentaciju realiziranih vakufskih projekata u BiH.