Medžlis Islamske zajednice (MIZ) Bratunac u protekloj sedmici realizovao je akciju vađenje krompira na vakufskim parcelama. Krompir je vađen na parcelama u tri džemata Bratunac, Pobuđe i Voljavica.

U sklopu projekta na prostoru MIZ Bratunac zasijano je ukupno 11 dunuma vakufskih i drugih parcela. Zasijane su tri kulture krompir, kukuruz i grah.

Glavni imam MIZ Bratunac, Elvir ef. Hodžić zahvalio se svima koji su na bilo koji način učestvovali u ovom projektu.

- Medžlis Islamske zajednice Bratunac pokušao je oplemeniti vakufske parcele i evo došli smo u stadij da beremo plodove svoga rada. Ovo je pilot projekat i sve greške koje smo napravili prilikom sijanja i obrade smo evidentirali i nastojati ćemo u budućnost, ako se odlučimo za uzgoj ove sorte, neke stvari poboljšati. Mi smo svakako zadovoljni sa rodom ove godine, ali ukoliko potaknemo i druge da prate zajednicu, da pokušavaju pored malina, jagoda, uzgoja krupne i sitne stoke, da pronađu u još nekoj kulturi određeni interes, finansijski prije svega, mi ćemo na kraju biti zadovoljni - kazao je Hodžić.

Kako ističe, tokom ovog projekta uočeno je dobro razumijevanje između medžlisa i džematlija

- Cilj nam je bio da podstaknemo ljude da rade. Naravno, naše džematlije su prepoznale našu namjeru, naše htijenje i podržali su nas kroz rad, kroz ubiranje plodova i svakako da mi možemo biti zadovoljni. Očekujemo da se narednih godina uključe i ostali džemati koji imaju obradivo vakufsko zemljište - kazao je.

Prema njegovim riječima sa plasmanom proizvoda nisu imali problema.

- Mi smo u dogovoru sa Rijasetom Islamske zajednice i Vakufskom direkcijom sav ovogodišnji prihod, izuzev zekata koji smo ostavili ovdje jer je u toku akcija prikupljanja zekata, odvezli u pomfritaru u Srebrenici. Oni su zaprimili proizvode i ono što smo dobili kao povratnu informaciju jeste da su jako zadovoljni sa kvalitetom prinosa. Rod nije onakav kakav smo mi možda očekivali, ali kvalitet naših proizvoda je pokazao da mi ustvari možemo lahko proizvesti dovoljne količine koje su njima potrebne i naravno tako uposliti dovoljno naših ljudi, kako bi mogli opstati na ovim prostorima - rekao je glavni imam.

Kako se navodi na web-stranici bratunac.ba, plan je da MIZ Bratunac u narednom periodu nabavit adekvatnu mehanizaciju kako bi u budućnosti olakšali sjetvu, ali i ubiranje plodova.

Rijaset Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini, Vakufska direkcija subvencionirala je sedamdeset posto proljetne sjetve, te je u koordinaciji sa medžlisima napravila spiskove vakufskog zemljišta određenog za obradu, sadnog materijala te ostalog repromaterijala koji je neophodan za uspješnu poljoprivrednu sjetvu.

Ovom akcijom, Rijaset je putem Vakufske direkcije nastojao potaknuti medžlise da, s obzirom na novonastalu situaciju izazvanu pandemijom koronavirusa i mogućim ekonomskim implikacijama, zasade što veće površine vakufskog zemljišta.

(Preporod.info)