Delegacija koju su činili predstavnici Ministarstva vakufa države Kuvajt i Vakufske direkcije u Sarajevu posjetili su u utorak, 02.10.2012. godine, Medžlis Islamske zajednice Ključ.Delegaciju koju su predvodili gosp. Halid El-Omer ispred Sektora za projekte i vanjske investicije Ministarstva vakufa države Kuvajt i direktor Vakufske direkcije mr. Senajid Zaimović, u Ključu su dočekali domaćini - muftija banjalučki prof. Edhem ef. Čamdžić, glavni imam Medžlisa IZ-e Ključ prof. Ermin ef. Vučkić sa ključkim imamima i drugim predstavnicima Medžlisa IZ-e Ključ, arhitektom gosp. Asimom Egrlićem i džematlijama.

Cilj ove posjete je radni sastanak i obilazak temelja Vakufske zgrade Medžlisa islamske zajednice Ključ koja se gradi na prostoru pored gradske džamije.

Obzirom da je Medžlis IZ-e Ključ u saradnji sa Vakufskom direkcijom, kandidovao projekat izgradnje Vakufske zgrade za dobijanje sredstava od Vakufske direkcije države Kuvajt, gosp. Halid El-Omer je posjetio Ključ kako bi se na licu mjesta detaljno upoznao sa detaljima samog projekta.

Izgradnjom Vakufske zgrade Medžlisa Islamske zajednice Ključ, doći će do povećanja efektivnosti i efikasnosti rada Medžlisa, što će za posljedicu imati poboljšanje organizacije vjerskog života kao i aktivnosti koje se provode na zaštiti i unapređenju vakufske imovine na području cijelog Medžlisa.

Amel SPAHIĆ, sekretar Medžlisa IZ-ce Ključ