Dana 07.01.2021. godene na ahiret je preselio saudijski biznismen i vlasnik renomirane firme „Gazzaz“ za mirise i parfeme u Saudijskoj Arabiji, šejh Husejn Bekri Gazzaz, bosanskoj javnosti, a posebno jetimskoj populaciji poznat kao veliki vakif i dobrotvor koji je uvakufio sredstva za izgradnju i finansiranje rada jetimskog naselja „Al Walidein Gazzaz“ na Mojmilu u Sarajevu.

Šejh Gazzaz rođen je 1925. godine u Mekki, a školovao se u Egiptu. Nakon završetka školovanja vratio se u Saudijsku Arabiju i pokrenuo porodični biznis, koji je prerastao u prepoznatljivi brend u svijetu parfema.

Vakif iz Saudijske Arabije je, naime, 2004. godine u korist IZ u BiH uvakufio svu nepokretnu i pokretnu imovinu u kompleksu „Gazzaz“. Tako je Vakufska direkcija formalnopravno postala vlasnik imovine, ali, poštujući volju vakifa, imovinu je dala na korištenje Fondaciji „Sretna budućnost", a kasnije Fondaciji „Al Amana" za potrebe osnovne škole i doma "Al Walidein Gazzaz".

Nakon što je jetimsko naselje prestalo raditi 2011. godine zbog toga što su djeca odrasla i otišla u srednje škole i na fakultete, 11 objekata - četiri zgrade škole, četiri doma, sportska sala, upravna zgrada i džamija - vrijednih 20 miliona maraka, ostalo je prazno. Vakufska direkcija je preuzela imovinu na upravljanje. Trenutno su četiri objekta iznajmljena Fondaciji Mearif iz Turske za potrebe predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja. U toku je i rekonstrukcija jednog objekta koji će koristi Media centar IZ u BiH, a jedan objekat je predviđen za korištenje Centra za kadrove IZ u BiH.

Kompleks nekadašnjeg jetimskog naselja „Al Walidein Gazzaz“ na Mojmilu 2016. godine postao je između ostalog i sjedište Vakufske direkcije.

U ovoj tužnoj prilici, Islamska zajednica u BiH i Vakufska direkcija dijele duboku bol s porodicom Gazzaz.

Molimo Allah, dž. š., da mu podari džennet, najljepšu nagradu za njegov dugogodišnji hizmet i pomoć svim muslimanima, posebno bošnjacima, a njegovoj plemenitoj porodici sabur.