Direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović je u prostorijama Generalne direkcije vakufa Republike Turske održao radni sastanak sa predstavnicima Generalne direkcije vakufa Republike Turske. Na sastanku ispred Generalne direkcije vakufa Republike Turske prisutni su bili pomoćnik Generalnog direktora Cem Aslanbay, zatim predstavnici komisija koje prate tok izvođenja radova odnosno koje prate realizaciju projekata u BiH.

Tema radnog sastanka bila je rješavanje aktualne problematike vezano za projekte čija je realizacija u toku, te dogovaranje konkretnih koraka vezano za početak novih projekata za koje su već ranije potpisani protokoli između ove dvije vakufske direkcije.

Na sastanku se razgovaralo o dinamici i kvalitetu izvođenja radova na projektima ponovne izgradnje Sinan-begove džamije u Čajniču, ponovne izgradnje Arnaudije džamije u Banja Luci, završetku izgradnje Kizlar-agine džamije u Mrkonjić Gradu, rekonstrukciji kompleksa Ferhat-begove džamije u Tešnju, rekonstrukciji Behram-begove džamije u Tuzli, završetku izgradnje Upravne zgrade Rijaseta IZ u BiH i dr. Radi se o projektima čija je realizacija u toku i koji bi trebali biti završeni najkasnije u proljeće sljedeće godine. Vezano za navedene projekte dogovoreni su konkretni koraci kako bi se radovi ubrzali. U tom kontekstu riješena je određena problematika koja je usporavala izvođenje radova na ovim projektima.

Osim tekućih projekata na sastanku se razgovaralo o projektima čija realizacija treba uskoro početi, a za koje su ranije potpisani protokoli kao što su projekti restauracija Morića hana, ponovna izgradnja Dugalića džamije u Nevesinju, ponovna izgradnja džamija u Mostaru koje su porušene u II Svjetskom ratu, izgradnja Sahat kule u Banja Luci i dr. Dogovoreno je da će Generalna direkcija vakufa Republike Turske pokrenuti postupak izbora izvođača radova za restauraciju Morića Hana. Očekuje se da će do kraja godine zvanično započeti realizacija ovog izuzetno važnog projekta ne samo za Islamsku zajednicu već za Grad Sarajevo općenito.

Direktor Vakufske direkcije je na kraju sastanka izrazio zahvalnost predstavnicima Generalne direkcije vakufa Republike Turske na pomoći i podršci koju pružaju Vakufskoj direkciji u razvoju, zaštiti i unapređenju vakufske imovine u BiH. Od uspostave saradnje sa Generalnom direkcijom vakufa Republike Turske pa do danas potpisano je 28 protokola o saradnji na razvoju vakufa u vrijednosti više miliona KM. Najveći dio projekata je raliziran i završen. Na kraju sastanka dogovoreno je da će saradnja i u budućnosti biti nastavljena a sve u cilju razvoja vakufske imovine u BiH.