Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini danas je u Sarajevu pod predsjedavanjem reisul-uleme Husein-ef. Kavazovića održao 2. redovnu sjednicu.

Na sjednici je usvojen prijedlog za imenovanje Upravnog odbora Agencije za certificiranje halal kvalitete, kao i prijedlog za finansijsku podršku predškolskim ustanovama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Članovi Rijaseta su razmatrali i usvojili informacija o Džematu "Ilm" u Piacenzi, Islamska zajednica Bošnjaka u Italiji, i prijedloga za finansijsku pomoć za kupovinu prostorija.

Imenovan je Krizni štab za pomoć narodima Turske i Sirije pogođenim zemljotresom.

Također, razmatran je i usvojen prijedlog Programa imamsko-muallimske prakse za islamsku teologiju i imamet.

Na sjednici je usvojen Prijedlog za imenovanje redakcije Glasnika i Takvima, te je usvojen prijedlog Elaborata o opravdanosti osnivanja i konceptu Muzeja islamske kulture i umjetnosti; razmatrana je i usvojena preporuka sa Seminara o upravljanju kulturnim naslijeđem u vlasništvu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Danas su članovi Rijaseta usvojili prijedlog Pravilnika o platama, naknadama i drugim ličnim primanjima u JU biblioteka "Behram-beg" u Tuzli, te prijedlog za davanje saglasnosti Medžlisu Banovići za osnivanje pokopnog društva.

Razmatran je i usvojen prijedlog za davanje saglasnosti Vakufskoj direkciji za angažman agencije za fizičko obezbjeđenje kompleksa Gazzaz.

Također, razmatran je i usvojen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju telekomunikacijske opreme na objektima i drugoj imovini Islamske zajednice.

Usvojen je i prijedlog za davanje saglasnosti na Pravilnik o upravljanju, uređenju i održavanju vakufskih mezarja na području Medžlisa Islamske zajednice Cazin.

Razmatran je i usvojen prijedlog za davanje saglasnosti za verifikaciju izabranih predsjednika izvršnih odbora medžlisa iz reda zaposlenika.

Na sjednici su razmatrani i radno-pravni statusi i kadrovska pitanja, te neka tekuća pitanja iz nadležnosti Rijaseta.

Preuzeto sa preporod.info