U ponedjeljak 19. aprila 2021. godine, direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović je putem online platforme za Fondaciju "Vakufi Južne Afrike" govorio o vakufima u Bosni i Hercegovini. Fondacija "Vakufi Južne Afrike" je neovisna, neprofitna organizacija osnovana za socijalno, ekonomsko, obrazovno, intelektualno, moralno, vjersko i duhovno osnaživanje muslimanskih i povijesno ugroženih zajednica.

Cilj organizacije je značajno doprinijeti rastu i razvoju Južne Afrike nakon aparthejda kroz pokretanje i podršku strateški fokusiranog i održivog razvoja zajednice  i projekata za smanjenje siromaštva. Ovaj intervju je dio šireg projekta kojim se želi muslimane u Južnoj Africi upoznati sa različitim metodama upravljanja vakufskom imovinom u svijetu.

Ovom prilikom direktor Zajimović govorio je o nastanku i historijatu vakufa u Bosni i Hercegovini, načinu na koji su organizirani i kako se njima upravlja. O Islamskoj zajednici kao titularu svih vakufa u BiH. Zatim, o odnosu države i vakufa. Dr. Zajimović je poseban akcenat stavio na vrste i vidove vakufa u Bosni i Hercegovini od nastanka pa sve do današnjih dana naglašavajući pri tome socijalnu ulogu vakufa. Osvrnuo se i na pitanje konstituisanja novih vakufa kao i na kontinuitet novih uvakufljenja. Govorio je o tome u koje svrhe vakifi uvakufljuju svoj novac i svoje nekretnine. Na kraju dr. Zajimović je završio ovaj specifični intervju sa pitanjem o inovacijama u oblasti vakufa na ovim prostorima i kako danas vakufi mogu pomoći društvenoj zajednici u rješavanju mnogobrojnih socijalnih problema.