Nizom aktivnosti Vakufska direkcija je pokrenula kampanju povodom implementacije Zakona o premjeru i katastru RS-a. U sklopu ovog Zakona predviđeno je obilježavanje i izlaganje nekretnina, te ujednačavanje gruntovne i katastarske evidencije.

Vakufska direkcija je formirala timove koji imaju zadatak da pruže pravnu pomoć i direktno koordiniraju implementaciju zakona na terenu. Kampanja ima za cilj da animira medžlise i građane kako bi aktivnije učesvovali u provedbi ovog zakona. Stoga apelujemo na sve građane da se direktno uključe i povedu brigu o svojoj imovini.