Na kraju uspješne posjete i obilaska projekata na području pet muftijstava predstavnici dvije vakufske direkcije u prostorijama Vakufske direkcije održali su sastanak na kojem su sumirali rezultate posjete.

U proteklih nekoliko dana predstavnici dvije vakufske direkcije obišli su sljedeće projekte: Divanhanu u Kiseljaku, vakufski administrativno poslovni centar “Medresa” u Fojnici, Šarenu džamiju u Travniku, Arnaudiju džamiju u Banja Luci, lokalitet Sahat kule u Banja Luci, lokalitet budućeg vakufskog tržnog centra u Sanskom Mostu, Kizlar-aginu džamiju u Mrkonjić Gradu, lokalitet Dugalića džamije u Nevesinju, lokalitete džamija u Mostaru koje su porušene u bivšem sistemu, Upravnu zgradu Rijaseta IZ u BiH, Baščaršijsku džamiju u Sarajevu, Morića han u Sarajevu, Studentski centar u Sarajevu i dr. Sve ove projekte dvije vakufske direkcije su realizirale ili će realizirati u partnerskom odnosu sa organima i institucijama Islamske zajednice na terenu.
Nakon obilaska terena i projekata na terenu direktori sa svojim saradnicima su dogovorili i konkretne korake za nastavak saradnje u narednom periodu. Prema planu jedan određeni dio projekata treba biti završen u toku kalendarske godine. Također je dogovoren početak realizacije novih projekata u BiH koji za cilj imaju razvoj i unapređenje vakufske imovine.

U skladu sa ranije potpisanim protokolima, dvije vakufske direkcije su dogovorile početak realizacije izgradnje vakufskog tržnog centra u Sanskom Mostu čija će površina biti oko 7.500 m2 i koji će zasigurno doprinijeti jačanju i razvoju ne samo vakufa na ovom području već i jačanju ekonomije u Sanskom Mostu. Pored vakufskog tržnog centra, dogovoreno je ta će do kraja godine započeti ponovna izgradjnja Dugalića džamije u Nevesinju, te dvije džamije u Mostaru. Osim navedenog dogovoren je početak implementacije rehabilitacije Morića hana, jednog od najvažnijih projekata u Sarajevu. Ukupna vrijednost ovih projekata čija će realizacija započeti do kraja godine je preko 13 miliona KM. U skladu sa postignutim dogovorom Generalna direkcija vakufa Republike Turske će finansirati realizaciju gore navedenih projekata.

Na kraju posjete predstavnici Generalne direkcije vakufa Republike Turske su istakli zadovoljstvo sa onim što su vidjeli na terenu, te su uvidjeli da u institucijama Islamske zajednice u BiH imaju pravog i istinskog partnera i prijatelja. Na terenu su itekako vidljivi rezultati koji su plod uspješne saradnje dvije vakufske direkcije gdje je u toku ili je završena realizacija dvadeset jednog kapitalnog projekta. Ako uzmemo u obzir da je svaki od ovih projekata višemilionske vrijednosti, onda je lahko zaključiti da je Generalna direkcija vakufa Republike Turske i Republika Turska općenito istinski prijatelj Bosne i Hercegovine.