Ovih dana predstavnici Generalne direkcije vakufa Republike Turske borave u radnoj posjeti Vakufskoj direkciji Islamske zajednice u BiH. Generalna direkcija vakufa Republike Turske i Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH u saradnji sa drugim organima i institucijama IZ realiziraju veći broj projekata u BiH koji za cilj imaju razvoj i unapređenje vakufske imovine.

Predstavnici Generalne direkcije vakufa Republike Turske su posjetili nekoliko objekata na terenu. Prije svega obišli su objekte koji su završeni u prethodnom periodu i stavljeni u funkciju, a sve s ciljem uvjeravanja u trenutno stanje objekata. U tom kontekstu obišli su Baščaršijsku džamiju u Sarajevu, Šarenu džamiju u Travniku, Aladža džamiju u Foči i objekat „Divanhana“ u Kiseljaku.

Osim navedenog predstavnici, Generalne direkcije vakufa Republike Turske obišli su gradilišta projekata koji se trenutno realiziraju u partnerskom odnosu sa Vakufskom direkcijom i to ponovna izgradnja Sinan-begove džamije u Čajniču, izgradnja vakufskog administrativnog centra „Medresa“ u Fojnici, izgradnja Upravne zgrade Rijaseta IZ u BiH i dr.

Nakon obilaska projekata i sagledavanja stanja i stepenosti završenosti na licu mjesta predstavnici Generalne direkcije vakufa Republike Turske su posjetili Vakufsku direkciju i tom prilikom održali zajednički sastanak. Na sastanku je bilo razgovora o tekućim projektima, kao i projektima koji se trebaju započeti naredne godine.

Direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović se u ime Islamske zajednice zahvalio predstavnicima Generalne direkcije vakufa Republike Turske na pomoći koju pružaju u razvoju vakufa na području cijele BiH.