U periodu od 29.03. do 01.04. 2013. godine, direktor Vakufske direkcije mr. Senaid Zajimović je, na poziv predstavnika Islamske zajednice Bosnjaka u Švedskoj, boravio u sluzbenoj posjeti ovoj zajednici. Tom prilikom je Direktor obišao bošnjačke džemate u Stockholmu, Geoteborgu i Gislavedu. Prema protokolu uspostavljenom od strane domaćina održao je nekoliko predavanja, džuma namaz, te se družio sa džematlijama.

Glavni razlog posjete mr. Senaida Zajimovića  bio je seminar sa imamima na temu rješavanja pravnog statusa vakufske imovine u dijaspori i upoznavanje naših  Bošnjaka putem imama o implementaciji Zakona o premjeru i katastru u RS-u. Naime, vrijednost vakufske imovine u dijaspori je, trudom i zalaganjem njenih članova, dostigla visok stepen te se ukazala  potreba za rješavanjem pravnog statusa te imovine kao i mogućnosti primjene normativno pravnih akata o vakufima koje je donio Sabor, Rijaset i Vakufska direkcija. Postoji velika spremnost da se krene u primjenu tih pravila , a posebno onih koja se odnose na pravila o uvakufljavanju, transformaciji, zamjeni vakufa, zatim izradi i dodjeli vakufname. 

Poseban akcenat je dat  na objašnjenje o implementaciji Zakona o premjeru i katastru u RS-u. Činjenica da veliki broj Bošnjaka živi u dijaspori samim tim čini ovu akciju svrsishodnom  i prijeko potrebnom. 

U toku boravka u Švedskoj Direktor je u svojstvu predavača aktivno učestvovao u radu konferencije pod nazivom "Dani muslimanske porodice" koju organizira Islamski savjet Švedske sa nekoliko obrazovnih institucija.  Održao je četiri predavanja na temu braka i porodice. Posjećenost konferenciji je bila izuzetna, a Bošnjaci su na konferenciji imali zapaženo učešće.