Delegacija Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini predvođena direktorom, dr.hfz. Senaidom Zajimovićem, posjetila je, u srijedu 12. oktobra 2022. godine, Muftijstvo goraždansko i medžlise Islamske zajednice Goražde i Čajniče. Posjeta je organizirana u sklopu redovnih aktivnosti koje Vakufska direkcija tradicionalno održava krajem godine kroz seminare i savjetovanja. Ove godine umjesto redovnih godišnjih savjetovanja Vakufska direkcija je odlučila da upriliči sastanake sa svakim medžlisom ponaosob.

Na početku posjete upriličen je sastanak sa muftijom goraždanskim Remzijom ef. Pitić i sabornicima sa područja Muftijstva goraždanskog. Ovom prilikom razgovarano je o primjeni normativnih akata koja regulišu oblast upravljanja i raspolaganja vakufskom imovinom, uknjižbe i identifikacije iste, te  kandidiranje projekata u cilju revitalizacije, očuvanja i unapređenja vakufa.

Cilj ove posjete je da se izvrši uvid u stanje vakufske imovine na terenu i razmjene iskustva u cilju unapređenja vakufskih potencijala. Također, da se pomogne medžlisima u procesu implementacije Zakona o promjeru i katastru, kao i Zakona o harmonizaciji.

Muftija goraždanski, Remzija-ef. Pitić,  izrazio je dobrodošlicu i goste upoznao sa stanjem i najznačajnim aktivnostima i projektima kada je u pitanju ova oblast.

Predstavnici Vakufske direkcije su u nastavku posjetili Medžlise Islamske zajednice Goražde i Čajniče.

Na sastanku je razgovarano o primjeni i eventualnim nejasnoćama prilikom primjene normativno pravnih akata koja tretiraju pitanja novih Pravila o uvakufljenju, Pravila o izdavanju vakufske imovine u zakup i Pravila o transformaciji vakufske imovine kao i ostalih normativnih akata koja regulišu pitanja upravljanja i raspolaganja vakufskom imovinom. Naročita pažnja je posvećena implementaciji Odluke Rijaseta IZ-e u BiH br: 0l-04-1-356-1112 o promjeni upisa vlasničkih indikacija. Na sastanku je tretirano i pitanje iz domena upravljanja vakufskom imovinom koje se bavi evidencijom ugovora o zakupu vakufskih nekretnina. Ovom prilikom je istaknuta važnost zaključivanja istih zbog mogućih pravnih konsekvenci koje mogu proizaći zbog ne potpisivanja istih. Pitanje uknjižbe i identifikacije vakufske imovine i prikupljanje valjane zemljišne dokumentacije nametnulo se kao jako značajna tema naročito nakon implementacije Zakona o premjeru i katastru u Republici Srpskoj te projekta harmonizacije koji se provodi na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine. Na kraju sastanka razmatrano je i pitanje kandidiranja novih projekata u cilju revitalizacije, očuvanja i unapredenja vakufske imovine te razna druga pitanja u kojima Vakufska direkcija može pružiti svoju pravnu i stručnu pomoć.

Prilikom posjete Medžlisu Islamske zajednice Čajniče direktor dr. Zajimović je sa saradnicima posjetio i gradilište džamije Sinan-bega Boljanića u Čajniču te stekao uvid u stanje radova na ovom značajnom vjerskom i kulturno-historijskom spomeniku na ovim prostorima.

Vakufska direkcija će po planu aktivnosti u narednom periodu posjetiti i ostale medžlise Muftijstva goraždanskog.