Predstavnici Medžlisa IZ Orašje, dr. Mirsad Arnautalić, predsjednik i Armin Otašević, član Izvršnog odbora Medžlisa IZ Orašje, danas su posjetili Vakufsku direkciju i tom prilikom se sastali sa direktorom Vakufske direkcije dr. Senaidom Zajimovićem.

Sastanku je prisustvovao i rukovodilac odjela za projekte i geodetske poslove Vakufske direkcije Asmir Neimarlija.

Tema sastanka bila je stanje vakufa na području Orašja, perspektiva vakufa te normativni akti koji regulišu pitanje upravljanja i raspolaganja vakufskom imovinom.

Predstavnici Medžlisa IZ Orašje upoznali su direktora Zajimovića sa načinom rada i problemima sa kojima se susreću na terenu.

U toku sastanka dogovoreni su konkretni koraci koje će Vakufska direkcija zajedno sa Medžlisom IZ Orašje poduzeti na identifikaciji i uknjižbi vakufske imovine shodno odluci Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, identifikciji oduzete vakufske imovine te zajedničkom djelovanju na implementaciji projekata koje Medžlis planira raditi a koji doprinose jačanju vakufa na području Medžlisa IZ Orašje.