U Sarajevu, dana 26.09.2012. potpisan je sporazum između Direktora Vakufske direkcije mr. Senajida Zaimovića i potpredsjednika Udruženja „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“ Fikreta Kubata o dodijeli donacije u vrijednosti 5.333,54 KM za izgradnju Roditeljske kuće.

Ovaj plemeniti čin donacije rezultat je saradnje i realizacije niza društveno korisnih projekata Vakufske direkcije i organizacije iz Kuwajta „Al Najat Charitable Society“.

Vakuf je trajno dobro od kojeg su vijekovima imala koristi i djeca na liječenju. Ovom donacijom tradicija se nastavlja. Posebno je važno istaći da su predstavnici Vakufske direkcije i Al Najata zainteresirani za nastavak saradnje i prikupljanje novih sredstava za izgradnju Roditeljske kuće. Ovo je ujedno i prva pomoć iz vakufskog fonda za socijalno ugrožene kategorije društva koji je osnovan pri Vakufskoj direkciji i čija je uloga pomoć socijalno ugroženim kategorijama društva odnosno pomoć društveno korisnim projektima.