U Sarajevu, dana 28.09.2012.godine potpisan je sporazum o realizaciji donatorskih sredstava za završetak građevinsko-zanatskih radova na učionicama nove zgrade Karađoz – begove medrese. Strane potpisnice sporazuma su Vakufska direkcija i Karađoz – begova medresa.

Sporazum je ispred Vakufske direkcije potpisao direktor mr. Senaid Zajimović dok je ispred Karađoz – begove medrese potpisnik bio direktor Seid ef. Eminović. Ovim sporazumom data je donacija u vrijednosti od 10.562,35 KM a sredstva će biti utrošena na završetak građevinsko-zanatskih radova predviđenih ovim sporazumom. Ovaj plemeniti čin rezultat je izuzetne saradnje i realizacije društveno korisnih projekata između Vakufske direkcije i organizacije „Al Najat Charitable Society“ iz Kuvajta.

Stoljećima su vakifi kroz instituciju vakufa bili nosioci društveno-ekonomskog i infrastukturalnog razvoja lokalnih zajednica. Ovim činom nastavlja se tradicija naših dobrih prethodnika a donirana sredstva, prema želji vakifa, upućuju tamo gdje su najpotrebnija.

Ovo je ujedno prva donacija iz vakufskog fonda za izgradnju novih, rekonstrukciju i adaptaciju postojećih vjerskih i vakufskih objekata koji je osnovan pri Vakufskoj direkciji a čija je uloga izgradnja novih, rekonstrukcija i adaptacija starih vjerskih i vakufskih objekata.