Danas je (subota 29.06.2013.g.) Općoj Bolnici u Tešnju direktor Vakufske direkcije hafiz mr. Senaid Zaimović uručio donaciju za potrebe Opće bolnice u Tešnju u vidu 10 invalidskih kolica.

U ime Bolnice donaciju je preuzeo Amir dr. Denjalić, hirurg i trenutni zamjenik direktora dr. Rifata Sejedinovića. Primopredaji doniranih sredstava prisustvovao je i Salih ef. Haušić prof., izaslanik glavnog imama Medžlisa IZ-e u Tešnju mr. Fuada ef. Omerbašića.

Prilikom uručenja donacije direktor Vakufske direkcije je izemeđu ostalog naglasio: „Mi smo iz Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH, došli da uručimo donaciju u vidu invaliskih kolica ovoj herojskoj bolnici u Tešnju. Pored Tešnja mi smo do sada podijelili još 150 kolica svim kliničkim centrima u BiH, na području Federacije, Republike Srpske i Distrikta Brčko. Osjetili smo potrebu za ovom vrstom pomoći, iako ne negiramo da postoje i druge potrebne vrste pomoći. Vakufi su u prošlosti uvijek bili na usluzi  široj društvenoj zajednici, a posebno socijalnim kategorijama našeg društva. Prve bolnice koje su nastale u BiH jesu upravo vakufske bolnice u Sarajevu i Tuzli, pa i odatle taj osjećaj Islama i naravno Islamske zajednice, Vakufske direkcije i Medžlisa IZ-e Tešanj da budemo prisutni i na ovaj način među našim narodom. Naravno, mi nećemo stati na ovome, nego želimo biti više prisutni, kao i u prošlosti, u zadovoljavanju potreba ovog stanovništva. Vakufska direkcija je ovu donaciju obezbijedila putem humanitarne organizacije „Kevser“ iz Kuvajta, koji su, osim ovog projekta, prisutni još u najmanje 20 projekata u BiH".

Zahvalivši se na donaciji dr. Amir je istakao: „Jako sam zahvalan Vakufskoj direkciji i gospodinu Senaidu na ovoj donaciji koja je jeko važna ljudima amputircima. Danas hvala Bogu nema rata, pa su to uglavnom starije osobe koje su usamljene i kojima se život potpuno mijenja pa im to stanje jako teško pada, stoga će im ova kolica jako dobro doći. Zahvaljujem se i Medžlisu IZ-e Tešanj zato što imamo dugu i uspješnu saradnju“, navodeći pri tome primjere otvaranja puta i gasulhane u bolnici. Na kraju je podcrtao da pravo na korištenje ovih sredstava imaju pacijenti ne samo sa područja općine Tešanj nego i susjednih gravitirajućih općina Doboj Jug, Teslić, Usora i Maglaj.

Značajno je da pored ovih kolica Opća bolnica u Tešnju potrebnim pacijentima sa područja navedenih općina na revers izdaje i ortopedske krevete.

Izražavajući svoje zadovoljstvo zbog prisustva ovom činu Salih ef. je napomenuo da je u svojstvu izaslanika odsutnog glavnog imama i istakao izuzetno dobru saradnju Medžlisa IZ-e Tešanj i Opće bilnice u Tešnju, a potom naveo: „Mi obično pred ramazan i u toku ramazana govorimo o činjenju dobrih djela, a evo danas imama lijep primjer ljudi koji čine dobra djela i koji žele da žive sa ovim narodom i u granicama svojih mogućnosti mu pomognu“.   

Opća bolnica u Tešnju izrasla je iz Ratne bolnice Tešanj i osnovana ratne 1994.g. Za prvog direktora Opće bolnice Tešanj imenovan je Prof. dr sci Ekrem Ajanović.

Od 01.08.2009. godine za direktora Opće bolnice Tešanj na mandatni period od četiri godine imenovan je dr.sci.dr. Rifat Sejdinović, specijalista interne medicine - sub.spec.pulmolog.

Danas je Opća bolnica Tešanj značajna ustanova koja zapošljava 222 radnika koji u suvremeno opremljenom prostoru sprovode specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu za stanovništvo općine Tešanj i njoj gravitirajućih općina Doboj Jug, Usora, Maglaj.

U svom sastavu Opća bolnica Tešanj ima 10 odjeljenja u kojima je 221 bolesnički krevet čija je iskorištenost gotovo 100%,  kao i 10 službi i sve to smješteno u veoma komfornom prostoru.

Jedna od prepoznatljivosti ove ustanove je i ta što Opća bolnica Tešanj nema LISTE ČEKANJA NI ZA JEDNU MEDICINSKU USLUGU. 

Kvalifikaciona struktura u Općoj bolnici Tešanj: 
39 doktor medicine,
  od toga 25 specijalista raznih specijalnosti, 
  6 doktora medicine na specijalizaciji,
  8 doktora medicine,
16 diplomiranih medicinski sestara-tehničara,
13 viših medicinskih sestara-tehnilčara,
95 medicinska sestra-tehničar
1 diplomirani pravnik,
1 diplomirani ekonomista,
20 ekonomskih i adminhistrativnih tehničara,
10 vkv radnika,
27 zaposlenika sa nižom stručnom spremom.

MIZ Tešanj