Predstavnici Medžlisa IZ Trebinje, hafiz Sadik ef. Fazlagić, glavni imam i Miralem Hadžimahović, predsjednik IO Medžlisa, posjetili su 07.12.2021. godine direktora Vakufske direkcije dr. Senaida Zajimovića.

Ovom prilikom razgovaralo se o statusu vakufske imovine na području Medžlisa IZ Trebinje, te aktivnostima koje Vakufska direkcija i Medžlis IZ Trebinje provode kada je u pitanju vakufska imovina. Evidentno je da na području Medžlisa IZ Trebinje egzistira veliki broj vakufske imovine koja sa jednim dobrim pristupom može biti pokretač i nosilac razvoja i stabilnosti Medžlisa IZ Trebinje. Predstavnici medžlisa prepoznali su ove potencijale kao i povoljan geografski položaj te u proteklom periodu pokrenuli niz akcija kojima je cilj ekonomski unaprijediti i ojačati Medžlis islamske zajednice Trebinje.

Ovom prilikom Vakufskoj direkciji je uručena zahvalnica na kontinuiranoj podršci u radu i razvoju, te obnovi vakufskih objekata Medžlisa islamske zajednice Trebinje.

Direktor se zahvlio glavnom imamu i predsjedniku MIZ Trebinje te istakao da će Vakufska direkcija i u narednom periodu pružiti svu neophodnu stručnu pomoć u realizaciji projekata koji imaju za cilj zaštitu i unapređenje vakufske imovine.