Predstavnici Vakufske direkcije 08.12. i 09.12.2022. godine boravili su u dvodnevnoj posjeti medžlisima na području Muftijstva goraždanskog, i to Medžlisima IZ Foča, Ustikolina, Rogatica, Rudo i Višegrad.

Ovom prilikom predstavnici Vakufske direkcije, uzimajući u obzir prethodne posjete Medžlisu IZ Goražde i Medžlisu IZ Čajniče, zaokružili su posjete svim medžlisima na području Muftijstva goraždanskog, a susreti su upriličeni kako bi se razgovaralo o primjeni normativnih akata koji regulišu oblast upravljanja i raspolaganja vakufskom imovinom, njenoj uknjižbi i identifikaciji, te kandidiranju projekata u cilju revitalizacije, očuvanja i unapređenja vakufa.

Svi ovi medžlisi, s područja Muftijstva goraždanskog, isključivi su u svojoj namjeri i permanentnom cilju u očuvanju bogate tradicije i unaprjeđenju vakufskog naslijeđa. Muftijstvo goraždansko kao i njegovi medžlisi posvećeni su i rade kako na unapređenju vjerskog života, tako i na unapređenju i revitalizaciji vakufske imovine.

Sublimiranjem svih činjenica i sagledavanjem stvarnog stanja na terenu možemo neupitno reći da medžlisi na području Muftijstva goraždanskog koji geografski pripadaju manjem bh. entitetu predstavljaju sinonim i prvu vezu za svakog Bošnjaka koji svoje povjerenje i probleme rješava u neposrednoj vezi sa medžlisom. S tim u vezi potrebno je maksimalizirati podršku svima onima koji rade u službi pomoći običnom bošnjačkom čovjeku koji se odlučio na život i povratak na svoju zemlju.

Za dodatni iskorak u etabliranju vakufa kao samoodrživog koncepta finansiranja potrebno je na osnovu dodatnih ekpertiza uzeti u razmatranje razmijenjena iskustava i planove medžlisa ka iskoristivosti vakufa na najpogodniji način zavisno od potencijala medžlisa u pogledu kulturno-historijskih i finansijsko-turističkih mogućnosti, a sve sa posebnim osvrtom na demografsku strukturu koja signalizira imperativne probleme sa kojim se susreća naša država u cjelini. U narednom periodu pažnju je potrebno usmjeriti i prednost dati projektima koji imaju ekonomski potencijal. Možemo reći da je to apsolutni zaključak svih učesnika na ovim sastancima da zajedničkim snagama moramo, trebamo i nužno je da težimo obezbjeđivanju ekonomski korisnih projekata koji mogu biti pokretač u očuvanju i realizaciji životnih vrijednosti koje su aksiom naše realnosti.

Vakufska direkcija će medžlisima nastojati pružiti svaki vid podrške i pomoći kako bi svi zajedno ostvarili jedinstveni cilj; sačuvati, zaštititi i unaprijediti postojeće i konstituisati, shodno potrebama, sasvim nove vakufe.