U dvodnevnoj radnoj posjeti medžlisima IZ Bužim, Velika Kladuša i Bosanski Novi (03. i 04. april) bili su predstavnici Vakufske direkcije, Amel Mešić, sekretar i Huso Salihović, pravnik.

Tokom tih posjeta razmatrana su pitanja vezana za zaštitu, unapređenje i korištenje  vakufske imovine, prikupljanje raspoložive dokumentacije o vakufskoj imovini i evidentiranja u jedinstvenu bazu, primjenu normativnih akata koja tretiraju vakufsku imovinu, i slično. Radni sastanci održani su sa predsjednicima IO medžlisa IZ, glavnim imamima i sekretarima pomenuta tri medžlisa IZ.

U Bužimu, između ostalog, pravnik Vakufske direkcije prisustvovao je ročištu na Općinskom sudu u vezi prekršajnog naloga protiv Medžlisa po pitanju stare džamije u džematu Lubarda koja je 2006. godine proglašena nacionalnom spomenikom BiH od strane Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Iako je Odlukom Komisije utvrđeno da je Vlada Federacije BiH dužna osigurati pravne, znanstvene, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika, prekršajni nalog za nepreduzimanje radnji na zaštiti objekta dostavljen je Medžlisu IZ Bužim. U toku je iznalaženje načina za rješavanje novonastalog problema oko statusa pomenute džamije.

U Velikoj Kladuši predstavnici Vakufske direkcije su zajedno sa predstavnicima Medžlisa IZ Velika Kladuša izašli na lokalitet nacionalizirane vakufske parcele, nekadašnjeg mezarja, koje je od strane Općine Velika Kladuša nelegalno prodata privatnom licu radi proširenja dvorišta porodične kuće. Tužba protiv Općine za nelegalnu prodaju podnesena je od strane advokata Vakufske direkcije. Obzirom da je Općinski sud u Velikoj Kladuši tužbeni zahtjev IZ proglasio neutemeljenim upućena je žalba Kantonalnom sudu u Bihaću i trenutno se čeka presuda.

U Bosanskom Novom razmatrani su problemi oko vakufske imovine na čijem rješenju su Medžlis IZ Bos. Novi i Vakufska direkcija angažirani određeno vrijeme, a odnose se na problem mezarja u džematu Urije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa na dijelu vakufske parcele pored džamije u džematu Urije, poslovnog prostora pored Gradske džamije, starog mezarja u centru grada i dr. Tom prilikom dogovorene su dalje aktivnosti za rješavanje tih problema.

Predstavnici Vakufske direkcije izrazili su spremnost za pružanje pravne i druge podrške ovim medžlisima po pitanju zaštite i unapređenja vakufske imovine, dok su predstavnici medžlisa IZ Bužim, Velika Kladuša i Bosanski Novi izrazili zadovoljstvo posjetom predstavnika Vakufske direkcije, kao i nadu da budu predmet češćih posjeta i drugih organa IZ iz Sarajeva.

Na kraju možemo zaključiti da su vodeći ljudi u tim medžlisima mlad, vrijedan i aktivan kadar koji zaslužuje veću podršku i pomoć svih struktura Islamske zajednice kako bi se uspješno obavila misija u tim najzapadnijim dijelovima naše domovine.