Sarajevo je grad koji stoljećima gaji tradiciju uvakufljavanja. Slično je i sa drugim gradovima u Bosni i Hercegovini. I uprkos represiji, otimačini i prisvajanju vakufa od strane različitih sistema koji su vladali Bosnom, duh vakufa u našoj zemlji još uvijek je živ.

Produkcija: Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu