Sinoć je u prostorijama Vakufske direkcije Sarajevo , ul. Reisa Džemaludina Čauševića na broju 3. prikazana radna verzija dokumentarnog filma o vakufima „Bosna i Hercegovina - zemlja vakufa". Vakufska direkcija je u svom odgovornom poslu čuvanja vakufa i nastojanju da se od zaborava sačuvaju naši časni prethodnici direktno inicirala snimanje ovog filma.

U ugodnoj atmosferi radnu verziju pregledali su stručni saradnici u sastavu : prof. dr. Ismet Bušatlić, prof. dr. Fikret Karčić, mr. Senaid Zajimović kao članovi savjeta filma te prof. Zehra Alispahić i Muhamed Halilović kao autori filma.

Autori su iz mase snimljenog radnog materijala napravili pedesetominutni dokumentarni program prateći suptilnu nit priče koju je zadala tematika i problematika vakufa u Bosni i Hercegovini.

Petstogodišnja povijest vakufskog bitisanja na ovim prostorima brzo je promakla celuloidnom trakom ostavljajući iza sebe duboki dojam na prisutne.

Premijerno prikazivanje filma održaće se u sklopu manifestacije „Dani vakufa u Bosni i Hercegovini 2012" u ponedeljak u 14 sati u prostorijama amfiteatra Gazi Husrevbegove medrese.