Predstavnici Vakufske direkcije nastavljaju sa radnim posjetama medžlisima IZ na području Muftijstva sarajevskog.

Ovog puta sastanke su održali sa predstavnicima medžlisa Kakanj, Visoko i Gračanica kod Visokog. U razgovoru sa domaćinima predstavnici Vakufske direkcije još jednom su se uvjerili da na terenu imaju iskrene i posvećene saradnike na putu zaštite i unaprjeđenja vakufske imovine. Sva tri od nabrojana medžlisa već puno su uradili na promociji trajnog dobra, obnovili vjerske i vakufske objekte i realizirali veliki broj projekata iz područja sve četiri vrste vakufa. Trenutno se realizira nekoliko projekata koji će, osim edukativnog i administrativnog, moći ponuditi i ekonomski sadržaj građanima i džematlijama sva tri medžlisa. Napredak je vidljiv na svakom mjestu, a Vakufska direkcija će medžlisima nastojati pružiti svaki vid podrške i pomoći kako bi svi zajedno ostvarili jedinstveni cilj; sačuvati, zaštititi i unaprijediti postojeće i konstituisati, shodno potrebama, sasvim nove vakufe.