Projekat "Sultanijin vakuf - naš emanet" - projekat dovršetka radova na kompleksu džamije Esme sultanije u Jajcu, ulazi u fazu realizacije građevinskih radova.

Džamija Esme sultanije će od 5. decembra 2022. do 1. marta 2023. godine biti zatvorena zbog adaptacije.

Svi namazi će se klanjati u Hadadan džamiji, a džuma-namaz, osim u Hadadan džamiji i Ibrahim-begovoj džamiji u Pijavicama, klanjat će se i u džamiji na Volijaku.

Potpunom izgradnjom i rekonstrukcijom kompleksa džamije Esme sultanije, građani Jajca ponovo će dobiti centralnu gradsku džamiju sa svojim kompleksom, koja će kao i stoljećima ranije, biti izvor vjerskog i kulturnog života, iz kojeg će se širiti ideje vjerske tolerancije i suživota, ne samo na prostoru općine Jajce, nego i mnogo šire.

Preuzeto sa preporod.info