Knjiga "Vakufi u Visokom: Nacionalizacija i povrat (1954-2021)", autora mr. Mustafe Berhamovića, bit će promovirana u utorak, 6. februara, u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu s početkom u 15.00 sati.

O knjizi će ovom prilikom, osim autora, govoriti prof. dr. Ahmet Alibašić, dr. Senaid Zajimović i mr. Osman Lavić.

Knjiga je ranije promovirana u Visokom, u okviru manifestacije "Dani vakufa u Bosni i Hercegovini".

Djelo predstavlja dorađen magistarski rad, koji je s naslovom "Nacionalizacija i povrat vakufske imovine u Visokom u periodu 1945-2021." odbranjen na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.