Pravnik Vakufske direkcije, Huso Salihović, je 17.06.2013. godine boravio u radnoj posjeti Medžlisu IZ Mrkonjić Grad. Razlog posjete jeste implementacija projekta identifikacije i uknjižbe vakufske imovine, pripreme Medžlisa IZ Mrkonjić Grad za nadolezeću implementaciju Zakona o premjeru i katastru RS-a, trenutno stanje vakufske imovine, uzurpacija vakufske imovine kao i status nacionalizirane vakufske imovine.

U prvom dijelu sastanka zajedno sa glavnim imamom, Mufidom ef. Huskićem, radilo se na selekciji prikupljenje dokumentacije te analiziranje iste i identifikacije pojedinih vakufskih parcela. U toku analiziranja dokumentacije izdvojeno je nekoliko predmeta koji će se morati rješavati kroz implementaciju Zakona o premjeru i katastru i za koje je potrebno prikupiti dodatne informacije i dokumentaciju.

Medžlis IZ Mrkonjić Grad je radio i na prikupljanju dokumentacije za nacionalizirane vakufske poslovne prostore kojima sada raspolaže općina Mrkonjić Grad. U toku posjete razgovaralo se o mogućnosti povrata tih poslovnih prostora po principu privremenog povrata.

Predstavnik Vakufske direkcije je prisutne na sastanku upoznao i sa detaljima oko implementacije Zakona o premjeru i katastru i radnji koje se moraju obaviti kako bi bili spremni za nadolazeća javna izlaganja.

U toku analiziranja dokumentacije utvrđeno je da će se trebati pokrenuti nekoliko postupaka u cilju povrata vakufske imovine koja je uzurpirana ili preknjižena u proteklom periodu.

Vakufska direkcija je uzela za obavezu rješavanja tih predmeta u Mrkonjić Gradu, te je preuzela obavezu aktivnog učešća u svim tim predmetima kako bi vakufska imovina bila zaštićena na adekvatan način.