U četvrtak, 26.09.2013.godine, direktor Vakufske direkcije, mr. Senaid Zajimović primio je u radnu posjetu predstavnike Medžlisa IZ-e Gornji Vakuf. U delegaciji su pored glavnog imama, mr. Enesa ef. Omerovića bili predsjednik IO Omer Ljubunčić i sabornik Ismet Gekić.

Cilj posjete je pomoć u realizaciji vakufskih projekata koje je pokrenuo Medžlis IZ-e Gornji Vakuf. Naime, Gornji Vakuf je u minuloj agresiji pretrpio velika razaranja i materijalnu štetu. Kompletna infrastruktura Medžlisa je bila manje ili više devastirana. Posebno je bila oštećena centralna džamija Mehmed-bega Stočanina i njegova Muallimhana, odnosno mejtef, koji je tenutno u fazi izgradnje. Urađena je i vakufsko-poslovna zgrada koja se sastoji od prizemlja i dva sprata, trenutno se radi na enterijeru Edukativno-kulturnog centra koji će se zvati “NUR”. U proteklom ratu teško je oštećena i gradska gasulhana. Poslije rata urađeno je saniranje i poravka objekta ali djelimično i nedovoljno. Obzirom da se gasulhana zbog oštećenja ne može kvalitetno obnoviti, cilj je izgraditi novu zgradu koja će biti funkcionalna i koja će odgovarati namjenjenoj svrsi. U tu svrhu, predstavnici Medžlisa su predočili idejno rješenje objekta sa popratnom dokumentacijom. Pored navedenog, razgovaralo se o statusu vakufske imovine na nivou Medžlisa IZ-e Gornji Vakuf, i to prije svega oko popisa vakufske imovine i aktiviranja zemljišnih parcela koje će unaprijediti razvoj medžlisa u narednom period.

Direktor Zajimović je naglasio da će Vakufska direkcija u skladu sa svojim mogućnostima podržati projekat izgradnje gradske gasulhane u Gornjem Vakufu. Pored navedenog istakao je važnost prikupljanja potrebne dokumentacije u projektu identifikacije i uknjižbe cjelokupne vakufske imovine, poštivanje pravila o upravljanju i raspolaganju sa vakufskom imovinom, te poštivanje pravila o uvakufljenju i evidenciji novih vakufa.