Danas je Direktor Vakufske direkcije mr. Senaid Zajimović primio u radnu posjetu Predsjednika IO Medžlisa islamske zajednice Kiseljak Admira Čehu.

Na sastanku je razgovarano o tekućim problemima sa kojima se Medžlis susreće na terenu. Naime sjedište Medžlisa trenutno je smješteno u skromnim i neuvjetnim prostorijama imamske kuće u džematu Kiseljak.

Izgradnja vakufsko-administrativnog centra tako se nametnula kao gorući problem čijim bi se rješavanjem uveliko olakšalo u radu Medžlisa kako u administrativnom tako i u finansijskom smislu.

Cilj je da Medžlis do kraja tekuće godine prikupi potrebnu dokumentaciju i krene ka njegovoj konkretizaciji.

Direktor Zajimović je podržao i iskazao zainteresiranost za ovaj projekat čiji je cilj unapređenje vakufske imovine na području Medžlisa islamske zajednice Kiseljak.

Na kraju je Predsjednik Admir Čeho ispred Medžlisa a u znak dosadašnje dobre saradnje uručio prigodnu zahvalnicu Direktoru Vakufske direkcije mr. Senaidu Zajimoviću.