Radovi na uređenju arheološkog parka Kalin-hadži Alijine džamije u Sarajevu odvijaju se planiranom dinamikom. Radovi čiji je jedan od inicijatora i realizatora uređenja lokaliteta harema Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, trebali bi biti okončani u augustu ove godine.

Arheološki park Kalin-hadži Alijine džamije će biti uređen tako da će turisti i prolaznici biti u prilici da uđu u jedan dio parka i putem digitalne table kao i ulaskom u dio harema moći da pogledaju šta se sve nalazi na toj lokaciji.