Sarajevo, 27. februar 2013. (MINA) - Vakufska direkcija je ponovo iznenađena i zabrinuta ponašanjem i radnjama Općine Stari Grad Sarajevo koje za posljedicu imaju otuđenje vakufske imovine.

Na sjednici Općinskog vijeća Stari Grad, održanoj 26.02.2013. godine, donesena je odluka o prodaji nacionaliziranog vakufskog poslovnog prostora Adnanu Taliću u ulici Veliki Ćurčiluk br. 43. Predmetni poslovni prostor je u izvornom vlasništvu Gazi Husrev-begovog vakufa i ovo je u posljednje dvije godine još jedan u nizu napada na vakufske poslovne prostore.

Naime, odredbom člana 1. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o prometu nepokretnosti kojim se dopunjuje član 16, članom 16.a. je utvrđeno da se stanovi i poslovni prostori kao posebni dijelovi zgrada u društvenoj svojini ne mogu prenositi, otuđivati, zamjenjivati i na drugi način sa njima raspolagati ako su pribavljene u društveno vlasništvo između ostalog i na temelju Zakona o nacionalizaciji.

Bez obzira na to, Općina Stari Grad sa svojim službama kontinuirano vrši napade na vakufsku imovinu i kontinuirano fiktivnim pravnim radnjama i procesima poslovne prostore prodaje. Iznenađeni smo da Općina Stari Grad vodi fiktivne sudske sporove kojima utvrđuje pravo vlasništva nad poslovnim prostorima što nije rađeno ni u bivšem sistemu koji je nacionalizirao i oduzeo vakufsku imovinu.

Stoga Vakufska direkcija osuđuje takve aktivnosti Općine te napominje da će svim raspoloživim pravnim sredstvima nastojati poništiti donesenu odluku o prodaji predmetnog poslovnog prostora.

Vakufska direkcija također apeluje na sve nadležne organe vlasti da konačno zaustave nasrtaje Općine Stari Grad na vakufske poslovne prostore kojim se želi ukinuti prava izvornih vlasnika i vlasništva kao jednog od temeljnih ljudskih prava u demokratskim državama, kaže se u saopštenju Vakufske direkcije.