Udruženje ilmijje u saradnji sa Vakufskom direkcijom organizira tribinu o temi „Uloga vakufa u razvoju društva i iskustvo Generalnog komiteta za vakufe Kuvajta“. Na tribini će govoriti dr. Abdulmuhsin Abdullah al-Horafi, generalni sekretar Generalnog komiteta za vakufe Kuvajta.

Tribina će biti održana 08. oktobra 2013. godine u dvorani Gazi Husrev-begove biblioteke (Gazi Husrev-begova ulica br. 46) sa početkom u 14 sati.

O dr. Abdulmuhsinu Abdullahu al-Horafiju

Abdulmuhsin Abdullah al-Horafi rođen je 1957. godine u Kuvajtu. Oženjen je i otac je petero djece. Na Prirodno matematičkom fakultetu pri Univerzitetu u Kuvajtu je 1978. god. diplomirao na odsjeku za matematiku. Titulu magistra iz oblasti matematike stekao je 1980. god., na Državnom univerzitetu, New Haven, Connecticut, SAD. Iz iste oblasti je doktorirao 1986.god., na Univerzitetu Loughborough, Velika Britanija.

Sa radom je počeo 1986. godine, kao član Nastavno-naučnog vijeća, šef Odsjeka i dekan Pedagoškog fakulteta za osnovno obrazovanje pri Javnoj ustanovi za primijenjeno obrazovanje i osposobljavanje. Od 2011. godine pa do danas obnaša dužnost generalnog sekretara Generalnog komiteta za vakufe Kuvajta.

Učestvovao je na mnogobrojnim simpozijima, konferencijama, sastancima i kongresima.