Vakufska direkcija je u proteklom periodu pokrenula nekoliko pilot projekata kojima je cilj unapređenje vakufske imovine. U saradnji sa medžlisima zasađene su voćarske kulture na vakufskim parcelama.

Islamska zajednica raspolaže velikim površinama vakufskog zemljišta koje nisu privedene krajnjoj namjeni, a koje su pogodne za uzgoj voća. Veliki procenat ovog zemljišta je zarastao i prepušten daljem propadanju. Razlog leži u činjenici što mutevelije nisu, iz finansijskih razloga, u mogućnosti da ih samostalno kultivišu a zemljišta nisu atraktivna za iznajmljivanje ili za neka veća ulaganja.

U tom je pravcu Vakufska direkcija i pokrenula Fond za kultivisanje vakufskih parcela čiji je cilj prikupljanje finansijskih sredstava za ovakve projekte.

Da bi animirala i ohrabrila medžlise da krenu u realizaciju istih Vakufska direkcija je u saradnji sa muftilucima Islamske zajednice, za glavne imame, predsjednike medžlisa i sekretare, organizirala održavanje edukativnih seminara na temu „Privođenje kulturi i proizvodnji vakufskih zemljišnih parcela“. Predavač na ovim seminarima će biti dr. sc. Dževad Jarebica, profesor emeritus sa Univerziteta u Sarajevu. Naime, radi se o uglednom i dugogodišnjem profesoru koji će ovaj seminar zasigurno učiniti zanimljivim i korisnim.

Shodno tome, obavještavamo vas da će predmetni seminari biti održani u mjesecu oktobru u saradnji sa muftijstvima:

  • Goražde 09. oktobar 2012.
  • Tuzla 11. oktobar 2012.
  • Zenica 16. oktobar 2012.
  • Mostar 18. oktobar 2012.