Istočno od Cazina,unutar ostataka zidina starog grada Bijela Stijena, situirana je stara džamija.Poznato je da je izgrađena nakon 1575.godine dok tačna godina nastanka i njen vakif nisu poznati.
Prema Hamdiji Kreševljakoviću najstarija je džamija u Krajini.

Džamija je srednje veličine dimenzija 9,8x11,4 metra.Građena je od tesanog kamena i bila je pokrivena četvorovodnim krovom iz kojeg se uzdizala manja drvena munara.

U unutrašnjosti objekta džamije smješteni su širi trijem,prostor za namaz sa mihrabom i mimberom,te prednji duboki mahfil.
Na prostoru oko džamije smješten je harem sa nišanima starog i novog datuma.Nišani starog datuma građeni su od kamena bihacita i imaju specifičnu ornamentiku.

Stara džamija više puta je bila oštećena i paljena.Današnje konture džamija je dobila u 19.stoljeću.Prilikom rekonstrukcije 1956.godine,drvena munara je zamijenjena novom prigrađenom koja je smještena na vanjskom kamenom postolju.

Godine 1979.nedaleko od stare džamije izgrađena je nova prostranija džamija.
U zadnjoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu džamija je od posljedica granatiranja oštećena.Na objektu džamije su izvršene određene popravke,a duže vremena džamija nije bila u funkciji.Također,obimnijih restauratorskih radova na džamiji nije bilo.
Godine 2005.džamija i lokalitet starog grada sa proglašeni su nacionalnim spomenikom.

U toku 2020.godine započela je obnova objekta pri čemu su izvršeni radovi na unutrašnjem i vanjskom dijelu džamije.U tekućoj 2021.godini obnova je završena.

Džemat Stijena spada među najstarije u Medžlisu Islamske zajednice Cazin.Danas su u ovom džematu situirane dvije džamije a sam džemat posjeduje i određenu vakufsku imovinu.
(SMDž)