U Foči je danas, 31. maja 2013. godine, u Centru za kulturu i informisanje počeo okrugli sto pod nazivom „Rekonstrukcija Aladža džamije u Foči“, u organizaciji Muftijstva goraždanskog i Centra za islamsku arhitekturu.

Na okruglom stolu o obnovi Aladže, islamskoj arhitekturi i vakufima Foče govorit će: Prof. dr. Enes Pelidija „O FOČI IZ OSMANSKOG PERIODA“, prof. dr. Ismet Bušatlić „MJESTO I ULOGA ALADŽE DŽAMIJE U VJERSKOPROSVJETNOM ŽIVOTU FOČAKA“, mr. Senaid Zajimović „VAKUFI ALADŽA DŽAMIJE U FOČI“, arhitekta konzervator Dženana Šaran „HRONOLOŠKI PRIKAZ PRIJERATNIH KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKIH RADOVA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA NA ALADŽA DŽAMIJI I DOPRINOS ZAVODA NA RADOVIMA POSLIJERATNE OBNOVE ALADŽA DŽAMIJE“, mr. Mirzah Fočo „PRETHODNI I ISTRAŽIVAČKI RADOVI, IDENTIFIKACIJA FRAGMENATA ALADŽA DŽAMIJE“, historičar umjetnosti Azra Delalić „ZIDNO SLIKARSTVO I KAMENOREZAČKI RADOVI ALADŽA DŽAMIJE“, prof. dr. Amir Pašić i doc. dr. Aida Idrizbegović „PRISTUP REKONSTRUKCIJI I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE“, arhitekta Mirela Mulalić Handan „ODRŽIVA REHABILITACIJA ALADŽA DŽAMIJE“ te dr. Amra Hadžimuhamedović „KAKO OČUVATI AUTENTIČNOST ALADŽA DŽAMIJE KROZ NJENU REKONSTRUKCIJU”.

Nakon završetka okruglog stola, na platou Aladža džamije u Foči klanjat će se džuma namaz, prvi put nakon rušenja Aladže džamije1992. godine. Očekuje se da mnogi Fočaci prisustvuju džumi namazu na platou Aladže džamije.

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na 9. redovnoj sjednici, održanoj 18. januara 2013. godine, donio je zaključak kojim je 2013. godina proglašena godinom intenzivnih aktivnosti na pripremi i otpočinjanju radova na obnovi Aladža džamije u Foči. Također u povodu 7. maja, Dana džamija, organizirana je sergija na cijelom području Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uključujući i bošnjačku dijasporu za Aladžu džamiju.

Na temelju navedenog zaključka, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u saradnji s Muftijstvom goraždanskim i muftijom Hamed ef. Efendićem realizira tokom 2013. godine više aktivnosti i programskih sadržaja u cilju intenziviranja obnove Aladža džamije, kao kulturno-historijske znamenitosti izvanredne arhitektonske ljepote.