U Džematu Geteborg u Švedskoj 15. i 16. juna 2013. godine održana je veoma uspješna manifestacija pod nazivom ”Dani vakufa”.

Manifestacija u Švedskoj nastavak je Manifestacije ”Dani vakufa u BiH” koju već treću godinu zaredom organizira Vakufska direkcija u povodu 26. redžeba koji se prema takvimu Rijaseta IZ u BiH obilježava kao Dan vakifa. Od ove godine manifestacije se pomalo seli i u našu Dijasporu.

Tema Manifestacije bila je stanje i perspektiva vakufa u Švedskoj sa posebnim osvrtom na rješavanje pravnog statusa vakufa u Švedskoj, uvezivanje u sistem i primjena pravila koja tretiraju vakufe u BiH, zatim uvakufljavanje novih objekata u Švedskoj.

Prvi dan Manifestacije govorio je potpredsjednik Džemata Geteborg g. Dževad Rekanović o načinu kupovine džematskog objekta i trenutnoj visini duga, a glavni imam Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj Idriz-ef. Karaman o iskustvima uvakufljavanja u Švedskoj.

Nakon izlaganja ovih tema i veoma uspješne diskusije koja je uslijedila, govorili su Idriz-ef. Karaman i  g. Sakib Kanjar o  veoma aktuelnim temama u Švedskoj, članarini putem poreza i popisu stanovništva u BiH.

O aktuelnosti ovih tema govore brojna postavljena pitanja i izuzetno živa dikusija, što je potrajalo gotovo do pred samu ponoć.

Drugi dan Manifestacije prisutnima se ponovo obratio glavni imam Idriz-ef. Karaman, a onda  je nastupio glavni gost, direktor Vakufske direkcije hafiz Senajid Zajimović. Veoma nadahnuto  je govorio o važnosti uvakufljavanja općenito, a onda o vakufima u Bosni i Hercegovini, da bi na kraju dao smjernice o načinu uvakufljavanja u našim džematima u dijaspori, kao i rješavanju pravnog statusa vakufa u Dijaspori. Dogovoreno je da već od sada u Dijaspori započne primjena pravila o vakufima koje sprovodi Vakufska direkcija u BiH.

Poslije ručka, koji je, od vrijednih domaćina, obezbijeđen za sve učesnike Manifestacije, organiziran je rad u četiri  radionice:

 • registracija objekta u Geteborgu
 • način otplate objekta
 • popis stanovništva u BiH
 • poreska članarina

U svim radionicama bilo je veoma živo, a na kraju su predstavljeni sljedeći zaključci:

REGISTRACIJA VAKUFA U GÖTEBORGU

 • Ispitati zakonske odredbe za osnivanje zadužbine (”STIFTELSE”).
 • Da se kod Vakufske direkcije sprovede procedura uvakufljivanja džematskog objekta.
 • Da se podijele vakufname dosadašnjim vakifima.

OTPLATA OBJEKTA

 • Svakog petka na džumi-namazu govoriti o otplati.
 • Sprovesti akciju pozajmljivanja od džematlija.
 • Aktivirati jedan dio objekta za izdavanje i naplatu kirije.
 • Zatražiti pomoć od Islamske zakednice Bošnjaka u Švedskoj.
 • Zatražiti pomoć iz Bejtu-l-mala.
 • Posredstvom Vakufske direkcije tražiti pomoć iz muslimanskih zemalja.
 • Doraditi zahtjev za pomoć od države Švedske (SST).

POPIS STANOVNIŠTVA

 • Nabaviti što veći broj posljednjeg broja novina „Preporod“ u kojem se govori o popisu stanovništva.
 • Organizirati treninge za popis.
 • Posebno obratiti pažnju na popis imovine.
 • Tražiti od Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj da što više agitira za popis.

PORESKA ČLANARINA

 • Pravilno objašnjavati odredbe Pravilnika o jedinstvenoj članarini i vjerskim uslugama.
 • Organizirati što više javnih skupova za propagiranje poreske članarine.
 • Dovesti nekog poznatog alima iz BiH i njegov nastup iskoristiti za propagiranje poreske članarine.

I.K.