Alžir, 29.05.2021. Na poziv Ministarstva visokog obrazovanja i Univerziteta Setif iz Alžira direktor Vakufske direkcije IZ u BiH dr. Senaid Zajimović učestvovao je u radu online međunarodne konferencije pod nazivom „Uloga trećeg (nevladinog) sektora i vakufa u održivom ekonomskom razvoju zajednice“.

Međunarodna konferencija je imala za cilj istražiti mogućnosti učešća nevladinog sektora u ekonomskom i socijalnom razvoju društva. Pored javnog i privatnog sektora kao veoma važan, s obzirom na učešće u razvoju društva, smatra se i treći sektor. Pod trećim sektorom podrazumijeva se civilno društvo, sindikati, vjerske zajednice, humanitarne organizacije, klubovi, asocijacije, fondacije, zaklade isl.  U svijetu su poznati mnogi primjeri učešća nevladinog sektora u doprinosu i razvoju društva. Sjedinjene Američke države, Evropska Unija i druge države posvećuju veliku pažnju ovom sektoru i nude razne zakonske olakšice istim zbog njihovog doprinosa socio-ekonomskom razvoju država. Najpoznatiji svjetski univerziteti nastali su upravo zahvaljujući nevladinom sektoru.

Obzirom da Bosna i Hercegovina za nastanak velikog broja gradova i njihovu urbanizaciju ima zahvaliti vakufima, samim tim se pokazala kao idealan primjer postavljene teme međunarodne konferencije. Direktor Vakufske direkcije prezentirao je referat na temu: „Uloga vakufa u razvoju društva nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu“. U podnešenom referatu dr. Zajimović ukratko se, kroz upečatljive primjere, osvrnuo na historijsku ulogu u doprinosu vakufa razvoju i urbanizaciji BiH. Nakon historijskog dijela i prezentiranih šteta nanesenih vakufu od strane različitih političkih sistema, direktor Zajimović naveo je brojne primjere kontinuiranog doprinosa vakufa razvoju moderne BiH u postratnom periodu. Prisutni su bili iznenađeni činjenicom da je obnova vakufskih objekata i izgradnja novih uveliko prisutna i da je Islamska zajednica, bez obzira na svu nepravdu u proteklim sistemima, uspjela nastaviti tradiciju učešća vakufa u općem doprinosu razvoja društva.

Pored dr. Zajimovića na konferenciji su učešće uzeli brojni istaknuti stručnjaci iz oblasti ekonomije, prava i vakufa iz velikog broja država kao što su: Alžir, Turska, Kuvajt, KSA, Malezija, Indonezija, Južna Afrika, Maroko, Senegal, Irak, Tunis, Libija.

U zaključcima naučnog skupa između ostalog stoji: Obzirom na pozitivno međunarodno iskustvo o ulozi nevladinog sektora u socio-ekonomskom razvoju društva, posebno u ekonomsko razvijenim državama svijeta, potrebno je što prije iznaći mogućnosti za oživljavanje uloge vakufa kao ekonomskog faktora i u tom smislu olakšati i pojednostaviti zakonske regulative koje tretiraju ovu oblast. U tom smislu i zekat i vakuf dva su snažna ekonomska potencijala koji ni izbliza nisu dovoljno iskorišteni.