U utorak 30. 11. 2021. godine, u organizaciji Vakufske direkcije i Muftijstva goraždanskog, održano je savjetovanje o problematici upravljanja i rukovođenja vakufskom imovinom.

Savjetovanje je održano u prostorijama Islamskog kulturno-obrazovnog centra „Mehmed Fatih II“ u Goraždu.

Savjetovanju su prisutvovali glavni imami, predsjednici medžlisa, rukovodioci administrativno-pravnih službi i uposlenici koji rade na poslovima upravljanja i raspolaganja vakufskom imovinom s područja Muftijstva. Savjetovanje je održano u sklopu godišnjeg plana rada navedenih institucija i ustanova.

Savjetovanje je organizirano s ciljem sagledavanja već pokrenutih projekata čija je realizacija u toku te potrebi poštivanja procedura prilikom upravljanja i raspolaganja vakufskom imovinom sa osvrtom na potrebe izmjene normativnih akata koja uređuju pitanja upravljanja i raspolaganja vakufskom imovinom.

U ime domaćina obratio se muftija goraždanski Remzija ef. Pitić. U svom obraćanju muftija je istaknuo pozitivne primjere upravljanja vakufskom imovinom na području muftijstva. Mufija se zahvalio Vakufskoj direkciji na posvećenosti njenih uposlenika na poslovima zaštite i unapređenja vakufske imovine. Naročito se osvrnuo na značaj nižih organa Islamske zajednice koji direktno upravljaju vakufskom imovinom na terenu.

Pravnik Almir Durić akceptirao je da rad i poslovanje sa vakufskom imovinom treba usmjeriti ka poštivanju procedura koje se odnose na koordinaciju četiri instance kada se radi o upravljanju vakufskom imovinom, a to su džematski odbori, medžlisi IZ-e, muftijstva, Vakufska direkcija i na kraju Vijeće muftija. Istakao je da danas zasigurno sistem upravljanja i rapolaganja vakufskom imovinom jeste funkcionalan i da se isti primjenjuje u najvećoj mjeri. Naveo je da se kod poslovanja sa vakufskom imovinom susrećemo sa izvjesnim problemima vezanim za uvakufljenje, transformaciju vakufske imovine, promjenu vlasničkih indikacija odnosno promjenu upisa te izdavanje vakufske imovine u zakup. Posebno se osvrnuo na problematiku vezanu za područje RS-a, gdje su na snazi zakoni koji impliciraju drugačiji vid uvida i rada sa aktima koji se odnose na vakufsku imovinu. Ukazao je da se na području RS-a primjenjuju Zakon o porezu na promet nepokretnosti i da su medžlisi uz redovnu vlasničku dokumentaciju prilikom zahtjeva za uvakufljenja obavezni dostavljati i uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama za imovinu koja će se uvakufiti, a sve iz razloga da ne bi bila uvakufljena imovina koja je opterećena poreznim obavezama - pojasnio je gosp. Durić.

Dr. Senaid Zajimović, direktor Vakufske direkcije, smatra da je savjetovanje o aktuelnoj vakufskoj problematici, sagledavanje mogućnosti i perspektivi vakufa višestruko korisno jer se radi o živoj materiji i traži punu posvećenost svih uključenih struktura u procesu upravljanja vakufskom imovinom.

Direktor Zajimović je u svom izlaganju poseban akcenat dao na važnost i potrebu unapređenja vakufa u kontekstu najavljene Strategije razvoja vakufa i Vakufske direkcije čija je izrada u toku. Posebno je važno pitanje materijalnog jačanja Islamske zajednice kroz angažiranje velikog vakufskog potencijala širom Bosne i Hercegovine.

Zajimović je u svom obraćanju istaknuo niz problema među kojima su svakako nepostojanje Zakona o restituciji čijim donošenjem bi se riješila pitanja oduzete vakufske imovine.

Na kraju su razmijenjena iskustva u pogledu problema sa kojima se medžlisi susreću na terenu. Utvrđene su smjernice i daljnji koraci prema kojima će se detektovani problemi u pogledu upravljanja i raspolaganja sa vakufskom imovinom rješavati na najadekvatniji i svrsishodniji način.