Jedan od najvećih vakifa današnje Islamske zajednice u BiH je Hazim Bašić. On je, za potrebe Islamske zajednice, uvakufio preko milion maraka.

Dijeljenje imetka na Božjem putu predstavlja jednu od najvažnijih obaveza za svakog vjernika. Vakuf-trajno dobročinstvo u temeljima je Islama, a na toj instituciji sazdana je i Islamska zajednica. Na našim prostorima vakuf je bio i ostao duboko uvriježen u tradiciji muslimana, i ne može se zamisliti ni jedan period historije Islamske zajednice koji nije obilježen velikim djelima vakifa-dobrotvora. Kako u prošlosti tako i danas – široko srce i otvorena ruka plementih vjernika pomažu Islamskoj zajednici u BiH da opstane i ojača u svojoj misiji – širenja vjere i odgoja muslimana u njenim uzvišenim vrlinama.

Jedan od najvećih vakifa današnje Islamske zajednice u BiH je Hazim Bašić. On je, za potrebe Islamske zajednice, uvakufio preko milion maraka.

Ovaj plemeniti čovjek rođen je 27.03.1960. godine u mjestu Špionici kod Srebrenika, gdje i danas živi. Osnovnu skolu završio u Špionici, srednju ekonomsku u Srebrenku a 1984. godine na Ekonomskom fakultetu u Tuzli diplomirao ekonomiju, odjeljenje u Brčkom. Hadži Hazim je oženjen i otac dva divna sina i jedne kćeri. Od 1985. godine radi u firmi Ingram d.o.o. na poslovima rukovodioca komercijalnog sektora. 2003. godine imenovan je za generalnog direktora firme Ingram d.o.o. Srebrenik, gdje i danas radi. Hazim je bio i politički aktivan pa je bio jedan mandat u predstavničkom domu PFBiH. O njegovom liku i djelu malo ćete naći podataka, jer ne dozvoljava da se otkriju njegovi hajrati. Ako navedemo činjenicu da je nekoliko godina proglašavan najuspješnijim menadžerom, Općine Srebrenik, menadžer godine u Tuzlanskom kantonu, plaketa Općine Srebrenik, dobitnik priznanja najveći humanista Općine Srebrenik, pripadnik Armije RBiH od 1992. do 1995. godine, ličnost godine, najveći vakif, vakif utemeljitelj Behram-begove medrese u Tuzli…možete sami odgonetnuti o kakvom čovjeku se radi. U razgovoru s njim otkrio mi je da je do sada uvakufio oko million maraka za potrebe zajednice, ono što zna i čega se sjeća. On kaže:” Ne volim da se o tome priča, piše, ali kada god mi se pruži prilika da dadnem, uvakufim, podijelim, doniram, a svaki put Allah me time počasti i pošalje sebebčije mom vakufu, ja se sjetim hadisa u kojem Poslanik kaže što dadne desnica ne mora znat ljevica…”

Dva žiro-računa

“Primjer vjernika koji udjeljuje sadaku je poput primjera čovjeka koji ima dva žiro-računa, jedan sa kojeg plaća račune i troši sa njega, i drugi na kojem štedi i kojeg redovno dopunjuje, te kojeg namjerava iskoristiti onda kada mu bude najpotrebnije. Svaki put kada udijelimo sadaku u ime Allaha mi dopunjujemo naš ahiretski žiro-račun, čija vrijednost svakog trenutka jača zbog Allahove dobrote i nagrade. Zato će nas sav imetak kojeg u ime Allaha udijelimo čekati kao ogromna ušteđevina na Sudnjem danu i iskoristit ćemo je tada kada nam je najpotrebnija”- riječi su hadži Hazima Bašića. “Potrudimo se da što više napunimo naš ahiretski žiro-račun od kojeg ćemo imati ogromne koristi. Ono što udijelimo od svoga imetka u dobrotvorne svrhe na Allahovom putu znamo da nas čeka i da će nama pripasti na Sudnjem danu kada nam bude najpotrebnije”- dalje kazuje hadžija Bašić.

Najsretniji trenutak mu je kada je postao vakif utemeljitelj Behram-begove medrese u Tuzli, tada mu je reisu-l-ulema dr. Cerić uručio vakufnamu. “Sretan sam što mogu dati dio onoga što mi je Bog Uzvišeni dao i time pomoći Islamskoj zajednici i ovoj obrazovno-odgojnoj instituciji. Želim dati podstrek i drugima da pomažu našu najvredniju instituciju, kao i budućim generacijama, ali i da slijedim praksu naših predaka, koji su bili dobri vjernici i vakifi. Vjerujem da će Islamska zajednica stalno jačati, da će vratiti vakufe koji su joj oteti u prošlom vijeku, kao i da će biti sve više novih vakifa”- kazao je Bašić.

Veliki i vrijedni vakuf namijenjen Tuzlanskoj medresi samo je još jedan u nizu njegovih plemenitih djela, dijeljenja imetka za potrebe Islamske zajednice. Prije par godina Hazim je dao više stotina hiljada maraka ovoj instituciji – kako za izgradnju tako i za stipendiranje studenata. Takođe, gotovo je nemoguće pobrojati sve donacije koje je davao za vjerske objekte u u BiH. Zvanično je proglašen najvećim vakifom Islamske zajednice u Srebreniku. On je kazao da je islamski imperativ podjele dijela imetka na Božjem putu jedina njegova motivacija i za ovu i za ostale vakufe. Ime hadži Hazima Bašića ostaće upisano zlatnim slovima, jer je on i svojim vakufom, ali i ranijim donacijama mnogo pomogao Islamskoj zajednici. On je čovjek koji gradi mostove među ljudima, povezuje ih i približava jedne drugima. Pored toga, on u dobročinstvu prednjači-daje primjer drugima da krenu njegovim putem. Kada bi bilo više ljudi poput njega Islamska zajednica bi postala mnogo jača i bogatija svojim imetkom.

Hazim Bašić je neumorni pregalac i u svom društvenom angažmanu, okupljanju ljudi oko vrijednih projekata.

Pomoć u izgradnji brojnih hajrata

Smatram značajnim spomenuti da se ljubav prema džamiji i konkretna pomoć hadži Hazima prenijela i na njihovu širu porodicu, sinove, snahe, unučad i ostale. Na njih se uvijek moglo osloniti kada nešto zatreba. Inače, hadži Hazim je vrlo fina i prijatna osoba, o kojem bi se moglo puno poučnog i zanimljivog reći. Poenta ove zabilješke je da se naglasi njegova velika ljubav i pomoć u izgradnji mnogih džamija, puteva, mostova, hajrata...

Na kraju ćemo pobrojati samo nekoliko njegovih vakufa koje je ugradio u džamije na Medžlisu Srebrenik, kao i šire:

 • Zgrada Medžlisa IZ-e Srebrenik 50 000KM
 • Behram-begova medresa Tuzla 100 000KM
 • Džemat Duboki Potok 70 000KM
 • Džemat Bare 40 000KM
 • Džemat Špionica 30 000KM
 • Džemat G.Srebrenik 7 000KM
 • Džemat Tutnjevac 30 000KM
 • Voda Osman bunar 30 000KM
 • Džemat Uroža 10 000KM
 • Džemat Ćehaje 15 000KM
 • Džemat Centar Srebrenik 5 000KM
 • Džemat Kerep 20 000KM
 • Džemat Čekanići 3 000KM
 • Džemat Behrami 2 000KM
 • Džemat Dedići 5 000KM
 • Džemat Bjelave 5 000KM
 • Džemat Kuge 5 000KM

On je za svog rahmetli oca Muju, rahmetli majku Ćamilu i rahmetli brata Fikreta uvakufio hajr vodu. Hazim je sebe i svoju porodicu upisao u knjigu vakifa u svakom džematu na području Medžlisa Srebrenik, kao i šire. On je pomagao sva društva kako humanitarna, liječenje bolesnih u iznosu oko 100 hiljada maraka, koliko se sjeća, tako i druga kao što su sportski klubovi i udruženja, jer on kaže kada su mladi u sportu nisu na ulici, neće uzimat nikakve poroke, neka samo jedan bude od onih koje sam odvratio od nekog poroka ja sam elhamdulillah uspio. On je dobitnik zlatne plakete za razvoj sporta. Na upit za dobivena priznanja kazao je da toga ima puna soba i kada bi ih redao da bi mu za to trebala dvorana, ali kako on tvrdi njegova priznanja i zahvalnice su kod Uzvišenog, a nagrada mu je da kada god učini neki hajr ispuni mu dušu. Hazim je obećao da će se upisati u knjigu vakifa centralne džamije u Srebreniku, koja treba da se počne graditi ako Bog da. Priznao mi je svoj hajr u pravcu stipendiranja učenika medresa, raznih fakulteta, Fakulteta islamskih nauka, ali mi nije priznao broj, te sam u razgovoru s njegovim bliskim prijateljima doznao da broj stipendiranih učenika i studenata iznosi preko 150.

Najsretniji na hadžu

Hazim i njegova supruga hadži hanuma Sadija do sada su tri puta obavili petu islamsku dužnost hadž, to planiraju i ubuduće. Evo šta on kaže:”Moj najsretniji trenutak u životu je bio kada sam ugledao Bejtullah, kada sam hodao po zemlji kojom su hodali Poslanici, kada sam izbliza gledao Kabu, klanjao na mjestima gdje su klanjali Poslanici…mene hadž odmara i svake godine ću ići na hadž. Neko koristi godišnji odmor da ode na more, da ode na skijanje, zimovanje, a ako to nisu sebi priuštili oni nisu biznismeni, ja ću dok sam zdrav i živ svoj godišnji odmor koristiti na način da zajedno sa svojom porodicom odem svake godine na hadž…”-ističe hadžija Bašić. “ Ove godine prije na tri dana nego što ću se uputiti na hadž Allah me počastio da učinim hajr. Uvakufio sam 55 hiljada maraka, 20 hiljada za džamiju u džematu D.Potok, 21 hiljada za džamiju u džematu Kerep i 15 hiljada maraka za džamiju u džematu Špionica. Na taj način neće Allah svakog počastit, nakon toga tako sam se lijepo osjećao kao da sam se ponovo rodio”-dalje kazuje hadžija Bašić.

Hazim je očit primjer kako uspješnog vjernika, biznismena, roditelja, prijatelja, sagovornika, tako i primjer čovjeka koji udjeljuje na Allahovom putu. Ako želite prijatelja, sagovornika, ahbaba, potražite Hazima jer on vam sve to može ponuditi.

Molimo Boga Uzvišenog da plemenitom vakifu Hazimu i njegovoj porodici ukabuli ovo hairli djelo, i da im da svako dobro ovog i budućeg svijeta! Molimo Uzvišenog Allaha dž.š da nam podari snagu da vjeru svoju na ovim prostorima sačuvamo, da nam da bereket u našim poslovima i osnaži nas voljom da dio imetka svoga uvakufimo za dobrobit cijele zajednice i društva, jer Bosna je, treba dobro znati, vakufom zastrijeta i vakufom ogrnuta!

Na kraju, želim da podsjetim sebe i vas na sljedeći ajet u kome Allah Uzvišeni kaže u prijevodu značenja: „Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i zna sve.“ (El-Bekare, 268. ajet)

Damir-ef Babajić